Hankkeet

Vuodesta 2012 lähtien CEE on ollut vahvasti mukana ympäristö- ja energia-alalla. Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja tutkijoiden kanssa, löytämään uusia liiketoimintapotentiaaleja sekä muuttamaan ideat uudeksi liiketoiminnaksi.

 

CEE:n toiminnan myötä syntyneet uudet yritykset:

 

Sapotech

Luxmet logo 3

SFTec
Lumipower
OWAlogo
macon

 

 

Hankkeet

Painopisteinämme ovat biotalous, sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö sekä energiatehokkuus ja vähähiilisyys.

Näiden teemojen ympärille rakennamme hankkeemme, jotka vievät tavalla tai toisella yhteiskuntaamme vihreämpään suuntaan. Käsittelemme muun muassa arktisen potentiaalin hyödyntämistä, parannamme sivutuotteiden arvoverkkoja, luomme jätteistä aivan uusia tuotteita, tarkastelemme aurinkoenergian mahdollisuuksia pohjoisessa sekä tutkimme lähellä tuotettua älykästä ruokaa ja sen liiketoimintapotentiaalia. Me luomme hyvinvointia ja tekemisen meininkiä innovaatioiden kautta!

 

hankesalkku2

Käynnissä olevat hankkeet

CEE:n käynnissä olevat hankkeet Oulun yliopiston SME-sivuille koottuna >>

 

Biotalous

SME-Bioeconomy
Biotalous tutkimusyhteisö Oulu (BRC-Oulu) on tutkijajohteinen verkosto, jonka aktiiviset tutkimusryhmät ovat keskittyneet tutkimaan biomassan muuntamiseen ja hyödyntämiseen. Lue lisää

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö – PeatLandUse
Hankkeessa tuotetaan tietoa metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttövaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista. Lue lisää

LuovaOteKeskus
Hankkeessa suunnitellaan maakunnan yrittäjille energia, ympäristö ja luonnonvarat -palvelukeskus.  Palvelukeskus etsii ratkaisuja luonnonvaratalouden yritysten ongelmiin, tuottaa ja testaa uusia oivalluksia sekä kehittää liiketoimintamalleja. Lue lisää

Lue lisää partnereiden hankkeista:

Oulun yliopisto, Bioeconomy research community
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

 

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttö

RAE – Rakeistaminen avartaa ekologisuutta
RAE–hanke tutkii rakeistettujen sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Lue lisää

CIRU-Platform
CIRU–Platform koordinoi teollisten poisteiden käyttöä ja auttaa teollisuusyrityksiä kehittämään prosessejaan ja hyödyntämään niissä syntyviä sivuainevirtoja. Lue lisää

Lue lisää partnereiden hankkeista:

Oulun yliopisto, CIRU-Platform
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

 

Älykäs ja resurssitehokas rakennus ja tuotantolaitos

SME-MET IMCEE
Projekti on jatkoa SME-MET Oulu hankkeelle. SME-MET IMCEE -hankkeessa on tarkoitus jatkaa tätä työtä ja tukea yritysten omien Tekes-hakemusten ja hankkeiden tutkimusosioiden sisältämää työtä. Lue lisää

SME-MET Oulu
Projektilla haetaan uudenlaisen metallurgiaan keskittyvän arvoverkon muodostumista, missä paikalliset PK-yritykset, metallurgian alan suuryritykset, kunnalliset toimijat ja tutkimuslaitokset toimivat yhdessä. Lue lisää

Yhteisöllinen älykasvihuone
Kehitetään konkreettinen, modulaarinen ekoinnovaatioiden kehitysympäristö – yhteisöllinen älykasvihuone, joka palvelee alueen cleantech-yritysten testaus- ja tuotekehitysympäristönä sekä näyteikkunana. Lue lisää

Smart energy networks in the North
Hankkeen tavoitteena on tutkia älykkäiden energiaverkostojen kehittämisen edellytyksiä pohjoisilla alueilla. Lue lisää

KLEI Kulutushuippujen leikkaus ja energiatuotannon integrointi
KLEI-hanke kehittää konseptin energian huippukuormien minimointiin.  Toisena konseptin osana optimoidaan aurinkokeräimien lämmön tuotanto osana kaukolämpöverkkoa. Kolmantena konseptin osana kehitetään huoneistokohtaista visualisointia ja säätöä. Lue lisää

EAF -Fluorecence measurements
Lue lisää

TeollisuusForum

TeollisuusForum on BusinessOulun keskeinen työväline Oulun alueen teollisuuden kehittämiseksi. Sen päämääränä on parantaa alueen teollisuusyritysten kilpailukykyä. Samalla TeollisuusForum tukee teollisten työpaikkojen syntyä. Lue lisää

Lue lisää partnereiden hankkeista:

Business Oulu – Hiukkavaara – Arctic Smart City
Business Oulu – RESCA = Renewable Energy Solutions in City Areas

 

Arktis

Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla
Projekti on jatkoa SMARCTIC-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on koota tietoa arktisen liiketoiminnan sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeista ja mahdollisuuksista sekä niiden kehittymisestä tulevaisuudessa.
Lue lisää

SMARCTIC – Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen
Hankkeessa muodostetaan visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Keskeinen kysymys on, miten luonnonvarojen ja uusien kuljetusreittien taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävyys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ajateltuna?
Loppuraportti: SMARCTIC a roadmap to a smart Arctic specialisation
Lue lisää

 

Vesihuolto ja vesivarat

WATER-M
Vedensaannin turvallisuus ja laatuvarmuus ovat yhä tärkeämpiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Oulun yliopisto on mukana kaksivuotisessa EU:n tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vesihuollon uusia mittaus- ja ICT-teknologioita ja tuetaan suomalaisia vesiteknologia-alan yrityksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Lue lisää

WATER-M hankkeeseen liittyviä julkaisuja:
Mittari – Measurepolis mukana vesialan kehittämisessä (s.10-12)
Vesihuollon turvallisuus paranee ympäristö- ja ICT-osaamisella

Lue lisää partnereiden hankkeista:

Oulun yliopisto – HYMEPRO – Hybrid membrane process for water treatment
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

 

Ilman päästöjen hallinta

Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa –Sulka
Hanke tuottaa uutta tietoa rikkiyhdisteiden ympäristövaikutuksista, kehittää uusia menetelmiä rikkiyhdisteiden mittaukseen ja monitorointiin sekä tutkii parhaiten kaivostoiminnan rikkiyhdisteiden minimoimiseen soveltuvia päästöjen käsittelyjärjestelmiä. Lue lisää

Lue lisää partnereiden hankkeista:

Oulun yliopisto, SkyPro
Oulun yliopisto, Proceedings of the 2nd SkyPro conference
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

 

Uusiutuva energia

Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST)
CLEENin ja FIBICin SHOK tutkimusohjelmassa Oulu tutkii bioenergian sosiaalisen kestävyyden kriteerit, sekä arvioi bioenergian sosiaalisen kestävyyden tulevaisuuden haasteet. Lue lisää

Water Asset Renewable Energy Solutions (WARES)
Projektin tavoitteena on tehostaa vesiyhtiöiden energiankäyttöä ja toteuttaa energian säästöpotentiaalia sekä uusiutuvan energian käyttöä. Lue lisää

CHP – Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö
Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö -investointihankkeessa rakennettiin opetuksen ja yrityksien käyttöä varten liikuteltava, modulaarinen sähkön- ja lämmöntuotannon pilotointilaitos. Lue lisää

Lue lisää partnereiden hankkeista:

Oulun yliopisto, Renewable Energy
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Jaa tämä / Share this: