Energia-alan tutkimusosaaminen

Oulun seudun tutkimusosaaminen

Uusiutuvan energiantuotanto ja uudet teknologiset mahdollisuudet:

  • Hajautetut energiajärjestelmät
  • Bioenergiantuotanto
  • Tuulivoima
  • Aurinkoenergia (mm. aurinkokennot)
  • Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto

Kestävät energialähteet

  • Kestävät energialähteet (korkeammat alkoholit, diesel komponentit, biokaasu, synteesikaasu, biomassapohjaiset polttoaineet ja kemikaalit, savukaasun ja vedyn tuotanto polttokennoille, liikenteen biopolttoaineet, energiakasvit, turve, pelletit ja jätekaasun yhdisteiden hyötykäyttö)
  • Biojalostamot (myös ei puuperäiset biojalostamot)

Ydinjäte ja loppusijoitus

Operatiiviset ja kunnossapitopalvelut

Älykkäät energiaverkostot pohjoisessa

Pohjoisen olosuhteet ja niiden luomat haasteet energian tuotannolle, jakelulle ja käytölle rakennuksissa

Voimalaitosautomaatio, simulointi ja säätö

  • Leijukerroskattiloiden säätö

Takaisin

 

Jaa tämä / Share this: