Rahoitus | CEE

Sininen biotalous nousussa Oulun seudulla

Sibe

Sininen biotalous nousussa Oulun seudulla

Ruoantuotanto on uudistusten tarpeessa: tulevaisuudessa ruokaa tullaan vaatimaan jatkuvasti enemmän, ruoantuotannon päästöt on saatava kuriin sekä sivutuotteet hyötykäyttöön. Lisäksi kuluttajat kaipaavat yhä enemmän lähellä tuotettua, kilpailukykyisesti hinnoiteltua ja puhdasta ruokaa. Yhtälö vaikuttaa vaikealta, mutta sen ratkaisemiseksi CEE on koordinoimassa SIBE – Sinisen Biotalouden Ekosysteemi -hanketta. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun yliopiston tuotantotalouden yksikkö, Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen Ympäristökeskus SYKE. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hankkeessa konseptoidaan uusi sinisen biotalouden liiketoiminta- ja tutkimusekosysteemi Laitakarin Kala Oy:n kunnianhimoisten suunnitelmien vanavedessä: Haukiputaalle Martinniemeen on suunnitteilla yli miljoonan kilon vuosikapasiteettiin yltävä kalankasvattamo, jonka lupaprosessi on parhaillaan käynnissä. Kalankasvatuslupa on toteutuessaan Suomen historian suurin.

”Tarve kotimaiselle kalalle on valtava ja kaikelle tuotetulle kalalle on käytännössä ostaja jo selvillä”, kertoo Laitakarin Kalan toimitusjohtaja Timo Karjalainen. Laitakarin Kalalla on ostosopimus oululaisen, Suomen suurimpiin kalanjalostajiin kuuluvan Hätälä Oy:n kanssa, jolla on isoja laajenemissuunnitelmia mm. ulkomaan viennin suhteen. Tällä hetkellä valtavaan kysyntään vastaa ulkomailla tuotettu kala, mistä johtuen kalatuotannon vuosittainen vientitase on 400 miljoonaa euroa miinuksella.

 

Kestävämpää ruoantuotantoa ja uutta liiketoimintaa

Laitakarin Kala ei kuitenkaan etene kunnianhimoisten suunnitelmiensa kanssa yksin. SIBE-hankkeessa lähdetään heti alkuvaiheessa pohtimaan, kuinka tuotannosta saadaan kestävämpää ja mitä muita toimijoita samalla alueella voisi toimia liiketoiminnallisessa symbioosissa. Hankkeen konsepti pohjautuu kiertotalouden periaatteisiin ja puhtaisiin teknologioihin. Hyödyntämättömät sivuvirrat tunnistetaan ja niille etsitään hyödyntämiskohteet sekä hyödyntäjät. Tulevaisuuden visiona on ympärivuotinen kalanviljely kiertovesilaitoksessa, kasvihuoneviljely sekä energiantuotanto.

Kalantuotannossa perkuujätteitä syntyy merkittäviä määriä ja siitä erotettava kalaöljy sekä muut korkean arvon sivutuotteet ovat esimerkkejä avautuvista liiketoimintamahdollisuuksista. ”Kalaöljystä pystytään jalostamaan tuotteita esimerkiksi vientiin kosmetiikkateollisuuteen. Jalostamisen kannattavuus saattaa riippua siitä pystytäänkö raaka-aine hyödyntämään tuotantopaikalla ilman kuljetuskustannuksia ja tehokkaalla kylmäketjulla”, Timo Karjalainen pohtii.

SIBE toimii tiennäyttäjänä kotimaisen ruoantuotannon tehostamisessa sekä pohjoisten olosuhteiden kilpailuvalttien tehokkaassa hyödyntämisessä. Hanke sopii myös erinomaisesti hallituksen biotalouden tavoitteisiin kiertotalouden-, suomalaisen ruoantuotannon sekä sinisen biotalouden osalta. Näiden lisäksi hanke avaa mahdollisuuksia muun muassa mittaus-, puhdistus- ja automaatio-osaamiselle.

 

Oululaisella osaamisella maailmanmarkkinoille

Hankkeen konseptia on käyty jo esittelemässä Euroopan kalastusmahdissa Norjassa, jossa yksi paikallinen yritys voi tuottaa yhtä paljon kalaa kuin Suomen koko tuotanto. Vaikka vuonojen maassa tuotantomäärät ovat aivan eri luokkaa kuin Suomessa, painitaan siellä vastaavien ongelmien kanssa.

”Oululaisella osaamisella on mahdollista tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja maailmanmarkkinoille. Kun ratkaisemme ongelmat ensin kotimarkkinoilla, pystymme monistamaan ratkaisut myös maailmanlaajuisesti. Hankkeen onkin tarkoitus olla lähtölaukaus sinisen biotalouden kehitykselle Pohjois-Pohjanmaan alueella”, SIBE-hankkeen projektipäällikkö Janne Anttila valottaa.

Tiennäyttäjän rooli ei ole helppo, mutta yhteistyö, vahva oululainen osaaminen ja sinisen biotalouden tulevaisuudennäkymät antavat rahkeet toteuttaa näinkin kunnianhimoisen projektin.

CEE:n johtajan Pekka Tervosen mukaan hanke on oppikirjaesimerkki hyvästä innovaatiohankkeesta: ”Pyyntö yhteistyölle tuli suoraan yritysmaailmasta ja näin tutkimusta saadaan kohdennettua oikeaan tarpeeseen. Haasteen ympärille on kerätty paras tutkimusosaaminen Oulun innovaatioallianssin partnereista. Yhteistyö on avainasemassa, kun tavoitellaan suuria muutoksia vallalla olevissa toimintatavoissa.”

Jaa tämä / Share this: