Rahoitus | CEE

Oulu on pohjoisen merkittävin start-up keskittymä

tietokone_talous_näyttö *Kuva ei liity aiheeseen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi 13.7.2016 startup-yrityksiä listaavan tietokannan, joka auttaa kartoittamaan Suomen startup-yritysten tasoa ja laatua. Tietokanta näyttää kartalla suomessa toimivia start-up yrityksiä ja listaa myös niihin liittyviä tietoja ja ajankohtaisia tapahtumia.

CEE pureutui pikaisesti tietokantaan ja analysoi sieltä saatuja tietoja Suomen start-up yrityksistä. Tietokannan kartta näyttää myös yritysten sijainnin, joten karkea alueellinen analyysi on mahdollista tehdä kyseisellä sovelluksella. Analyysi näyttää Oulun alueen olevan Pohjois-Suomessa merkittävä start-up-keskittymä. Vaikka kyseessä ei ole pitkällisen tutkimuksen ja tarkkojen liikevaihtojen tutkimisen analyysi, on tämä kyseisen tulos silti merkittävä.

Suomen laajuisesti start-up yrityksiä tietokannassa on yhteensä 2377 ja näistä yrityksistä Oulussa on 179. Keskittymänä se on 4. suurin. Suurin keskittymistä on Helsinki jossa sijaitsee n. 36 % koko Suomen start-upeista ja Oulussa kyseinen luku on 7,5 %. Tämä on merkittävää kun katsotaan Oulun pohjoista sijaintia ja Pääkaupunkiseudun tiheää talousaluetta. Huomioon otettava asia on myös pohjoisen asukaskeskittymien vähäisyyden ja välimatkojen vaikutus verraten Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun.

Tilastoja Oulun start-up yritysten lukumäärästä Tilastoja yritysten lukumäärästä eri aloilla ja paikka kunnilla. *Aloilla missä kyseiset alueet ovat neljän kärki. 2.8.2016

Oulussa start-up yritykset keskittyvät pääasiallisesti keskustan ja yliopiston alueelle. Pelkästään yritysten lukumäärä ei osoita Oulun merkityksellistä asemaa start-up kulttuurissa. Kun sovelluksessa otetaan kriteereiksi yritysten toimintaan liittyvät suodattimet, kuten suuret investoinnit ja voitetut asiakkuudet, pitää Oulu silti pintansa 4. suurimpana keskittymänä Suomessa. Tämä kertoo alueen start-up yritysten olevan aktiivisia ja tuotteliaita.

Oulu on myös suomen nopeimmin kasvava kaupunkiseutu, joka luo suuren määrän tilaa uusille yrityksille. Pääkaupunkialueen lyhyet välimatkat luovat etelään yhtenäisemmän talousalueen pohjoiseen verrattuna ja huomattavaa on että Oulu on silti tilastoissa korkealla. Tämä tekee Oulusta merkittävän alueen uuden liiketoiminnan näkökulmasta ja kilpailukykyisen kohteen uusille investoinneille.

TEM:in start-up tietokanta: https://dashboard.vainu.io/dashboard/

Jaa tämä / Share this: