Rahoitus | CEE

Jätekauppa Barentsin alueella

wastegarbsge-avfallnorge.no__0

Keskustelu Barentsin alueen jätekaupasta on ollut viime vuosina aktiivista. Aiheesta kirjoittaa Rebecka Snefuglli Sondell The Independent Barents Observer -lehdessä artikkelissa Trading with waste in Barents Region. Artikkelissa kerrotaan, että asia on erityisen ajankohtainen Norjalle, joka on tullut yhä riippuvaisemmaksi jätteen viennistä saavuttaakseen asetetut ympäristötavoitteet. Suurin norjalaisen jätteen tuoja on Ruotsi, jonka tuodun jätteen määrästä jopa 57 prosenttia on peräisin Norjasta.

Artikkelin mukaan syitä Barentsin alueen jätekaupan lisääntymiselle on useita. Vuonna 2009 Norja kielsi kaatopaikkojen käytön, minkä seurauksena oli etsittävä uusia keinoja jätteenkäsittelylle. Ruotsissa taas materiaalien mittava kierrätys on johtanut jätteenpolttolaitosten polttoaineen puutteeseen ja jätteenpolton käsittelymaksujen laskemiseen. Lisäksi Norjan jätteenkäsittely on vapautettu, minkä vuoksi kilpailevia vaihtoehtoja on ollut vaikea löytää.

Norjan ympäristöministeriö on tiedottanut, että jätteen vienti on usein muita vaihtoehtoja halvempi ja ympäristöystävällisempi tapa käsitellä jätettä. Matka Pohjois-Norjasta Ruotsin lähimmälle jätteenpolttolaitokselle on lyhyempi kuin pohjoisimmalle Norjassa sijaitsevalle laitokselle, joten jätteen vienti Ruotsiin tuottaa vähemmän päästöjä. Lisäksi Ruotsin jätteenpolttolaitoksien teknologia on erittäin kehittynyttä ja energian tuotto jätteestä on tehokkaampaa.

Jätekaupan kriitikot ovat huomauttaneet, että sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään päästöjen vähentämiseen, tulisi ottaa huomioon myös jäte-energian korvaamat energianlähteet. Artikkelissa kerrotaan, että tällä hetkellä Ruotsissa tuotettava jäte-energia korvaa lähinnä muunlaista uusiutuvaa energiaa, kun taas Norjassa jäte-energialla olisi mahdollista korvata fossiilisista polttoaineista saatavaa energiaa. Lisäksi kriitikoiden mukaan olisi hyödyllisempää tuoda jätettä muualta Euroopasta, jossa kaatopaikkojen käyttö on jätteenkäsittelyn hallitseva muoto. Jätteen polton lisääntyminen on tuonut mukanaan myös muita ongelmia; koska jäte-energian tuottaminen on halpaa, materiaalien kierrätys on vähentynyt.

Myös Suomi aikoo siirtyä jätteenkäsittelyssä kaatopaikkojen käytöstä jätteen polttamiseen. Suomeen onkin parhaillaan valmistumassa useita jäte-energialaitoksia. Koska tällä hetkellä Suomen jätteenpolttolaitosten kapasiteetti ei ole riittävä käsittelemään Suomessa tuotettua jätettä, tulee jätteen vienti Suomesta Ruotsiin lisääntymään huomattavasti.

Jaa tämä / Share this: