Rahoitus | CEE

EU-rahoituksen saanut oululainen TimeGate Instruments porautuu kaivoksiin Cleantech-sovelluksella

timegatekuva

EU-rahoituksen saanut oululainen TimeGate Instruments porautuu kaivoksiin Cleantech-sovelluksella

TimeGate Instruments Oy on huhtikuussa 2014 perustettu Oululainen start-up -yritys, joka kehittää ja valmistaa uuteen, patentoituun aikaerotteiseen teknologiaan perustuvia Raman spektrometrejä. TimeGate on kaupallistamassa aikaerotteiseen teknologiaan perustuvan laboratoriolaiteratkaisun ja nyt suunnitelmissa on soveltaa teknologiaa kaivosteollisuuteen, jossa säästöjä ja ekologisuutta voisi syntyä materiaalikäsittelyn tehostumisen kautta. Kyseessä on siis todellinen cleantech-sovellus.

Raman spektrometrit ovat mittalaitteita, joita käytetään muun muassa materiaalin tunnistamisessa ja kvantitoinnissa sekä laadunvarmistuksen työkaluna. Nopeina, helppokäyttöisinä ja tehokkaina laitteina, TimeGaten spektrometrejä voi käyttää eri materiaalien tunnistamiseen ilman näytteiden käsittelyä. Teknologiaa on työstetty 15 vuotta yhteistyössä Oulun yliopiston, VTT:n ja Tampereen Teknillisen Korkeakoulun kanssa. Yhteistyö varsinkin Oulun yliopiston kanssa jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa – erityisesti detektorin jatkokehityksessä sekä potentiaalisten sovellutuskohteiden etsinnässä.

TimeGate haki onnistuneesti rahoitusta EU:n kaksivaiheisesta SME Instrumentista. Ensimmäinen vaihe oli esiselvitystyyppinen markkinaselvitys, jonka läpäisseessä Mineral Eye -hankkeessa sovelletaan TimeGaten teknologiaa kaivosteollisuuteen. Kaivostoiminnan energiankulutuksesta 80 % kuluu kiviaineksen murskaukseen ja kuljetukseen ja tästä aineksesta kaksi kolmasosaa on arvotonta. Innovaation idea onkin tutkia kiviaines jo paikanpäällä, jolloin turha kuljettaminen ja murskaaminen voidaan minimoida. EU-rahoituksella on tarkoitus kehittää tuote sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää optimaalisesti kaivosolosuhteissa. ”Onnistuimme löytämään ison ja selkeän tarpeen kaivosteollisuudesta. Markkinat ovat huomattavat ja liiketoimintapotentiaali suuri” kertoo myyntijohtaja Mari Tenhunen. Seuraava askel on marraskuuhun mennessä valmistella laajempi hakemus SME-Instrumentin toiseen vaiheeseen, jossa on mahdollisuus jopa 2,5 miljoonan euron rahoitukseen. ”Näin suuri rahoitus olisi pk-yritykselle kuin lottovoitto.”

TimeGatelta suositellaan EU-rahoituksen hakemista myös muille pk-yrityksille. ”Vaikka hakemus ei menisikään läpi, on yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kannalta terveellistä pohtia asioita tarkemmin ja uudesta näkökulmasta” toteaa Tenhunen. Hänen mukaansa on tärkeää luoda uskottava tarina siitä mitä ollaan kaupallistamassa ja sen käyttökohteista. Myös tutkimusmaailmaan Tenhunen lähettää terveisensä: ”Kannustaisin myös yliopistojen sisällä ihmisiä tarttumaan avautuviin mahdollisuuksiin. Infrastruktuuri on jo olemassa ja tutkimuksen hyödyntämätön liiketoimintapotentiaali on valtava.”

 

CEE auttaa mielellään yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioita EU-rahoitushakemusten valmistelussa ja yhteistyökumppanien etsinnässä. Ota yhteyttä.

 

TimeGate Instruments Oy

Teknologiantie 5 B

90590 Oulu

http://timegate.fi

Jaa tämä / Share this: