Rahoitus | CEE

TEM:n talousarvioehdotus 2016

temkuva

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 talousarvioehdotuksen painopisteitä ovat työllisyyden, kilpailukyvyn ja kasvun vahvistaminen sekä biotalouden, hiilettömyyden ja digitaalisuuden edistäminen. TEM:n vastuualueet korostuvat merkittävästi hallituksen kärkihankkeissa vuosina 2016–2018.

Yritykset, yrittäjyys ja omistajuus vahvistuvat

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat kilpailukyvyn ja talouden kasvun edellytysten vahvistamiseen. Yritysten mahdollisuuksia hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia parannetaan muun muassa biotalouden, puhtaiden ratkaisuiden, luovien alojen, terveysteknologian ja digitaalisen liiketoiminnan saralla. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan luettavilla julkisilla rahoitusvälineillä korjataan rahoitusmarkkinoiden puutteita. Toimia kohdennetaan erityisesti aloittavien, uusia liiketoimintoja harjoittavien yritysten rahoittamiseen. Hallitusohjelman säästöpäätösten mukaisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesin avustusvaltuudet vähenevät 129 miljoonalla eurolla ja kansainvälistymisavustuksista luovutaan. Säästöistä huolimatta elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa keskitytään voimakkaasti tukemaan elinkeinorakenteen uudistumista ja etsimään uusia kasvun lähteitä. Näihin on myös odotettavissa lisäpanostuksia jo vuoden 2016 talousarvioesityksessä, kun hallitus päättää kärkihankkeiden lisärahoituksesta.

Energia- ja ilmastostrategia uudistuu

Vuoteen 2030 tähtäävän uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu käynnistyy syksyllä 2015 ja valmistuu vuoden 2016 kuluessa. Uusiutuvan energian tukijärjestelmä uudistetaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Tavoitteena on vuonna 2016 ottaa käyttöön päästökaupan epäsuorien sähkönhintavaikutusten kompensaatiojärjestelmä, jonka kustannukset rahoitetaan päästökauppatuloilla. Energiapolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 385 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 48 miljoonaa euroa. Määrärahojen kasvu aiheutuu tuulivoimakapasiteetin kasvusta ja turpeen verotason laskusta, jotka kasvattavat uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmän määrärahan tarvetta.

Aluepolitiikka tukee sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 242 miljoonaa euroa. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa.

Kärkihankkeista lisäpotkua ministeriön pääluokkaan

Talousarvio- ja kehysvalmistelun ohella hallitus jatkaa kärkihankkeiden valmistelua elokuun 2015 aikana. Hallitusohjelman mukaisesti kärkihankkeisiin kohdennetaan vuosina 2016–2018 yhteensä 1,6 miljardin euron lisäpanostukset. Osa lisäpanostuksista ohjautuu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vetovastuu tai jaettu vetovastuu useista hallitusohjelman mukaisista kärkihankkeista:

1) kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla;
2) työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä edistäväksi;
3) korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi;
4) hiilettömään, puhtaaseen ja uudistuvaan energian kustannustehokkaasti;
5) työn vastaanottamista estävien kannustinloukkojen purkaminen ja rakenteellisen työttömyyden alentaminen sekä
6) paikallisen sopimisen edistäminen ja työllistymisen esteiden purkaminen.

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Erkki Virtanen, TEM, puh. 029 50 63502
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, TEM, puh. 0295 047 480
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, TEM, puh. 050 574 0236
talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 50 62135

http://www.tem.fi/?s=2466&89531_m=118524

Jaa tämä / Share this: