Rahoitus | CEE

Pohjois-Pohjanmaalla valmiudet panostaa kotimaiseen energiantuotantoon

ppliitto

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä luodaan uusia työpaikkoja, parannetaan vaihtotasetta ja omavaraisuutta sekä saavutetaan ilmastotavoitteet. Pohjois-Pohjanmaalla on hyvät valmiudet tukea tätä kehitystä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2014–2020 uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva biotalous ja monipuolinen energiantuotanto on valittu yhdeksi alueen kehittämisen painopisteistä.

Pohjois-Pohjanmaan energia-alan neuvottelukunta esittää hallitusohjelman toteuttamiseksi seuraavia toimenpiteitä:

1) Kotimaisen energian kilpailukyvyn varmistaminen

Edellisen hallituksen toimia kotimaisen energian kilpailukyvyn parantamiseksi on edelleen vahvistettava. Keskeisenä tavoitteena on puun ja turpeen aseman turvaaminen suhteessa kivihiileen.

2) Puun tarjonnan edistäminen

Puun liikkeelle saamiseksi tarvitaan uusia keinoja. Pohjois-Suomen metsävarat ovat merkittävässä vajaakäytössä, hyödyntämättä jää vuosittain 6,5 milj. m3. Tässä tilanteessa puuta riittää sekä teollisuudelle että energiantuotantoon. Puumarkkinoita on mahdollista aktivoida tehokkaasti verokannustimien avulla.

Biotalouden kasvu edellyttää myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusten olosuhteiden ja logistiikan parantamista. Pohjois-Suomessa biotalouden kuljetuksia on tarpeen edistää kuljetus- tai logistiikkatuen avulla.

3) Turvetuotantoalueiden lupaprosessien nopeuttaminen

Turvetuotantoalueiden luvitus on pahasti ruuhkautunut ja käsittelyajat ovat kasvaneet kohtuuttoman pitkiksi. Lupaprosessia on sujuvoitettava ja käsittelylle on annettava määräaikatakuu. Myös lupaehtojen vaikutukset turpeen kilpailukyvylle on tunnistettava nykyistä paremmin.

4) Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) kannattavuuden turvaaminen

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) perustuu Pohjois-Pohjanmaalla kotimaiseen energiaan ja sen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko maakuntaan. Tuotanto on resurssitehokasta ja siihen on jatkossa mahdollista yhdistää esimerkiksi biojalostustoimintaa.

5) Öljyn korvaaminen kotimaisella energialla

Hajautettuun energiantuotantoon liittyy runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia sekä kestävän energiantuotannon että aluetalouden näkökulmasta. Ensivaiheen tavoite on vähentää öljyn käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja korvata sitä alueelta saatavalla bioenergialla.

Lisätietoja antavat:

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Matti Pahkala, matti.pahkala@pyhajoki.fi, puh. 044 038 6944

tai suunnittelujohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 586 3877

http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?id=4&news_id=1053&archive

Jaa tämä / Share this: