Rahoitus | CEE

CLIC Innovation haluaa nostaa Suomen biotalouden ja cleantechin globaaliksi johtajaksi

fibickuva

CLEEN Oy:n sekä Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhtiöiden fuusioitumisen. Uusi CLIC Innovation Oy -yhtiö käynnistää toimintansa syyskuussa 2015.

​CLIC Innovation Oy:n hallitus järjestäytyi 25.6. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilari Kallio Wärtsilästä, ja varapuheenjohtajaksi Kaija Pehu-Lehtonen Metsä Fibrestä. Hallitus nimitti CLICin toimitusjohtajaksiTommy Jacobsonin. Christine Hagström-Näsi nimitettiin CLICin hallituksen neuvonantajaksi, jonka vastuulla on kehittää uusia, aiempaa kansainvälisempiä verkostoja sekä laajempaa tutkimusrahoituspohjaa.

CLEENin ja FIBICin yhdistymisen taustalla on suomalaisen teollisuuden ja tutkimusyhteisön halu nopeuttaa uuden tutkimustiedon syntyä, jalostaa tästä tiedosta tehokkaasti kansainvälistä liiketoimintaa, sekä näin nostaa suomalaisen tutkimuksen vaikuttavuutta. Samalla CLIC toteuttaa keskeisesti Suomen hallitusohjelman biotalouteen, cleantechiin ja digitalisaatioon perustuvaa kasvustrategiaa.

Yhdistymisen myötä syntyy yhtiö, jonka toiminta kattaa koko T&K&I-kentän perustutkimuksesta demonstraatioihin ja kaupallistamiseen.

Sekä CLEENin että FIBICin nyt käynnissä olevat tutkimusohjelmat siirtyvät uuteen yhtiöön. Yhdistymisen myötä syntyvät vankemmat puitteet antavat merkittävästi paremmat mahdollisuudet saavuttaa ohjelmien tavoitteet. Myös tutkimustulokset saadaan nopeammin ja laajemmin hyödynnetyksi kansainvälisessä liiketoiminnassa.

”Nyt on selkeästi syntymässä jotain ihan uutta: CLIC on innovaatioyhtiö joka vastaa suoraan hallitusohjelman biotalous- ja cleantech-painotuksiin ja tähtää suoraan kansainväliseen vaikuttavuuteen. CLIC tunnistaa ja kokoaa arvoketjut ja tarjoaa laajan kirjon uudenlaisia, ketteriä palveluita koko tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön kentälle”, CLICin hallituksen puheenjohtaja Ilari Kallio Wärtsilästä kuvailee.

”Tästä hyötyvät kaikki, verkosto tuo meille uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Suomella on aidosti mahdollisuus nousta biotalouden ja cleantechin edelläkävijäksi.”

Voittoa tavoittelemattoman CLIC Innovation Oy:n omistaa 30 yritystä ja 17 yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

Lisätietoja:

Tommy Jacobson

toimitusjohtaja 1.9. alkaen, CLIC Innovation Oy
puhelin 040 828 2711
email: tommy.jacobson@cleen.fi

Ilari Kallio

hallituksen puheenjohtaja 1.9. alkaen, CLIC Innovation Oy
puhelin 0400 70 50 50
email: ilari.kallio@wartsila.com

30 kesäkuu 2015
Jaa tämä / Share this: