Rahoitus | CEE

Energiajärjestelmiä tutkiva monitieteellinen kokonaisuus sai Suomen Akatemialta yhteensä yli miljoonan euron rahoituksen

energiajarj

Joustavien energiantuotannon mallien avulla voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa entistä paremmin energiantuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseen.  Joustavia energiajärjestelmiä tutkitaan Oulun yliopiston Thule-instituutin, taloustieteen yksikön ja  Suomen Ympäristökeskuksen yhteishankkeissa. Niissä tarkastellaan laajasti energiajärjestelmien yhteiskunnallisia, taloudellisia, teknisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Thule-instituutissa dosentti Eva Pongráczin johtama nelivuotinen (1.9.2015 – 31.8.2019) hanke ’Älykkäät energiaverkot 2050: Tieto- ja energiavirtojen mallinta ja simulointi sekä käyttäjäreaktioiden vaikutus vähähiilisyyteen’ sai 686 000 euron rahoituksen.

Tutkimuksessa selvitetään erilaisten energiamallien avulla, miten ihmiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa energiatuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseen. Mallit kuvaavat pienverkkojen, älykkään taloautomaation, pienmittakaavaisen uusiutuvan energian tuotannon, energian varastoinnin ja lämmönjakelun toimintaa. Malleissa energian loppukäyttäjä päättää omasta energian käytöstään.  Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat älykkäiden energiajärjestelmien toteuttamiskelpoisuuteen sekä tarjota neuvoja niiden kehittämiseksi.

Hankkeeseen osallistuvat Thule-instituutista tohtorikoulutettava Jean-Nicolas Louis ja tutkijatohtori Antonio Caló. Hankkeessa on mukana myös Teknillinen tiedekunta (professori Kauko Leiviskä) ja Arkkitehtuurin tiedekunta (professori Helka-Liisa Hentilä).

Professori Rauli Svento taloustieteen yksiköstä  ja professori Maria Kopsakangas-Savolainen Suomen Ympäristökeskuksesta tutkivat konsortiohankkeessaan ’Sääntely ja dynaaminen hinnoittelu joustavassa energiasysteemissä’, miten tulevaisuuden joustava energiajärjestelmä muuttaa sääntelyn vaatimuksia, markkinamallien hinnoittelusääntöjä ja arvon muodostusta markkinoilla. Hankkeessa luodaan dynaaminen sääntelykehikko, jolla mahdollistetaan siirtyminen joustavaan ja tehokkaaseen tulevaisuuden sähköjärjestelmään. Hanke sai yhteensä noin 420 000 euron rahoituksen kolmeksi vuodeksi (1.9.2015 – 31.8.2018).

Tutkimuskokonaisuudessa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä älykkäiden energiaverkkojen kehittämiseksi.  Tutkimuksella haetaan ratkaisuja siihen, miten energiasysteemien pitää tulevaisuudessa toimia älykkäästi, jotta ne toimivat sekä ihmisten, tekniikan ja ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla.

Alkuperäinen juttu >>

Jaa tämä / Share this: