Rahoitus | CEE

Innovaatiopolitiikalla voidaan edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja talouden vetovoimaa

maahanmuutto copy

Ulkomaalaisia oli Suomessa vuonna 2013 207 500 ja vieraskielisiä 289 068 eli 5,3 % koko väestöstä. Pääkaupunkiseudulla vieraskielisiä oli noin 11 %, Turussa 8 %, Tampereella 6 % ja Oulussa 3 %. Suurin osa maahanmuuttajista on tullut Suomeen työn tai opiskelun vuoksi. Erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Osuudet ovat kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna suhteellisen alhaisia. Ruotsissa on sama väestöllisen huoltosuhteen haaste kuin Suomessa. Väestö vanhenee, eli työtä tekevien suhde eläkkeellä oleviin pienenee. Ruotsi kuitenkin houkuttelee nuorta työvoimaa. Ruotsissa asuu 1,5 miljoonaa ulkomailla syntynyttä, joka tarkoittaa 15,4 prosentin osuutta kansasta. Parhaassa työiässä olevista lähes kolmasosa on ulkomaalaistaustaisia. Viranomaislaskelmien mukaan ulkomaalaistaustaiset ovat perustaneet maahan peräti 80 000 yritystä.

Maahanmuuttajat ovat voimavara, joka lisää Suomen kilpailukykyä, hyvinvointia ja tukee kasvuyritysten kansainvälistymistä, mutta innovaatiotalouden välineitä soveltaen tämä voimavara voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä paremmin. Koska pelkkä huoltosuhteen korjaus ilman arvonlisää tuottavaa toimintaa ei lisää yhteiskunnallista vaurautta, pitäisi tavoitteena olla tuottaa arvonlisää maahan muuttaneiden osaamisesta. Maahanmuuttajilla olevan osaamisen hyödyntämistä voidaan parantaa muun muassa erilaisten osallistavien käytäntöjen, kuten yrittäjäyhteisöjen, kiihdyttämötoiminnan sekä erilaisten yrittäjäverkostojen ja – organisaatioiden kautta. Esimerkiksi startup-toiminta tarjoaa huikeita kasvun mahdollisuuksia ja useissa startup-kiihdyttämöissä puolet yrittäjätoiminnassa mukana olevista ovat maahanmuuttajia mikä osaltaan auttaa kasvuyritysten kansainvälistymistä. Globaalilla tasolla kasvava yritystoiminta onkin viime kädessä se tekijä, jolla kotimaista taloutta nostetaan, ja tähän maahanmuuttajilla on paljon annettavaa. Tukemalla maahanmuuttopolitiikkaa ja innovaatiotoimintaa yhdistäviä toimia Suomen on mahdollista hyötyä enemmän osallistavasta innovaatiotoiminnasta ja maahanmuuttajien osaamisesta. Konkreettisten muutosten toteutumiseksi tarvitaan valtiollisen tason poliittisen ohjauksen lisäksi myös alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden sitoutumista muutokseen pitkäjänteisesti.

CEE haluaa osaltaan olla mukana toteuttamassa osallistavaa innovaatiopolitiikkaa ja toivottaa maahanmuuttajat tervetulleeksi mukaan toimintaamme. Aiheesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Pekka Tervoseen. 

TEM raportti: http://www.tem.fi/files/42834/TEMjul_33_2015_web_12052015.pdf

Jaa tämä / Share this: