Rahoitus | CEE

CEE tukee PK-sektorin innovaatioiden kansainvälistymistä

temkuva

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaissut selvityksen aiheella ”Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin – selvitys avustuksen toimivuudesta yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä”. Tässä selvityksessä käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämien yritysten yhteishankkeisiin tarkoitettujen kansainvälistymisavustusten vaikutuksia.

Tuloksista käy ilmi, että yhteishankkeet ovat olleet entistä merkittävämpiä yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä.  Yli puolet yrityksistä koki, että avustuksella oli suuri tai erittäin suuri merkitys hankkeessa viennin kasvulle. Konkreettisia tuloksia yritykset raportoivat saaneensa erityisesti kontakteilla potentiaalisiin asiakkaisiin, uudella markkinatiedolla, uusilla asiakkailla sekä lisääntyneellä yhteistyöllä ja verkostoitumisella ulkomaille. Pääosa yrityksistä (79,2 %) piti julkisen sektorin toimintaa yritysten viennin kehittämisessä erittäin hyödyllisenä tai jopa välttämättömänä.

CEE:n tavoitteena on kehittää pk – yritysten yhteistyötä yliopiston kanssa ja saada kaupallistettua innovaatioita. Tässä yhteistyössä erityisen tärkeää on saada yritykset tekemään enemmän yhteistyötä usealla tasolla. Esimerkkinä tästä on uudenlaisen metallinjalostukseen keskittyvän ja innovaatiolähtöisen yhteistyön muodostuminen, joka on käynnistynyt vauhdikkaasti Pohjois-Suomen pk –yritysten ja Oulun yliopiston välisessä SME-MET (pk –yritysten yhteistyötoiminta metallurgiselle sektorille) IMCEE -hankkeessa. Hankkeessa yritykset kehittävät yhtäaikaisesti useaa tuotetta, ja oleellista on oppia toisilta yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta innovaatioiden nopeamman kaupallistumisen takaamiseksi. Tuotekehitys nopeutuu, kun muut pystyvät auttamaan innovaation kehittämisessä, ja parhaassa tapauksessa on toisen innovaatio päätymässä toisen toimijan uuden tuotteen osaksi. Seuraava tärkeä vaihe on tuotteiden vieminen markkinoille ja tämä on myös tärkeä yhteistyön muoto. TEM:n tulokset ovat lupaavia yhteistyön voimasta ja tällaiseen yhteiseen kansainvälistymiseen pyritään seuraavaksi. Tässäkin yliopisto verkostoineen voi vahvasti tukea ja myös itse vahvistaa verkostojaan uudenlaisesta lähtökohdista eli keskittymällä vahvemmin innovaatioiden syntyyn yhteistyössä kotimaisten yrityskumppaneidensa kanssa.

 

Käynnissä olevasta hankkeesta lisää >>

TEM:n selvitys >>

Jaa tämä / Share this: