Rahoitus | CEE

Oululaiset Timegate Instruments Oy sekä Gasek Oy saivat rahoitusta EU:sta

smeinstrukuva

Oululaiset cleantech-yritykset Timegate Instruments Oy sekä Gasek Oy ovat saaneet rahoitusta EU:n horisontti 2020-ohjelman SME-instrumentin kautta. Kyseisen instrumentin tarkoitus on rahoittaa voimakasta kansainvälistä kasvua tavoittelevia pk-yrityksiä, jotka tuovat markkinoille uusia kilpailukykyisiä tuotteita tai ratkaisuja. Näiden tuotteiden tulee olla myös skaalautuvia ja niillä tulee olla kansainvälinen markkinapotentiaali.

Instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa yritykset saivat 50 000€ rahoituksen teknistä- ja markkinatutkimusta varten. Toisessa vaiheessa rahoitusta jaetaan 0,5-2,5 miljoonaa euroa. Hakemuksia ensimmäiseen vaiheeseen lähetettiin yhteensä yli 4600. 178 projektia sai rahoituksen – näistä 14 oli suomalaisyrityksiä.

Gasek sai rahoituksen liittyen vähähiilisten energiajärjestelmien kategoriassa kun taas TimeGate Instruments onnistui saamaan rahoitusta ekoinnovaatioissa sekä kestävässä raaka-aineiden käytössä. Gasek keskittyy valmistamaan innovatiivisia uusiutuvan energian teknologiatuotteita ja automaatioratkaisuja. Heidän teknologian ytimessä on patentoitua puun kuivatus- ja kaasutusteknologiaa, mikä mahdollistaa päästöttömän palamisprosessin. Timegate Instruments sen sijaan valmistaa Raman-teknologiaan perustuvia mittauslaitteita, jotka ylittävät tarkkuudessaan perinteiset Raman-mittausmenetelmät.

Vaikka SME Instrumentin ensimmäinen haku on loppunut, on Horisontti 2020 -ohjelma vielä käynnissä. CEE auttaa mielellään yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita rahoitushakemuksien teossa ja sopivan hakukuulutuksen löytämisessä.

Jaa tämä / Share this: