Rahoitus | CEE

Sitra: Siirtyminen biopolttoaineisiin parantaisi Suomen vaihtotasetta ja työllisyyttä

bioenergykuvaSitran tiedotteen mukaan jos joka kolmas suomalainen henkilöautoilija siirtyisi käyttämään kotimaista biodieseliä, parantaisi se Suomen vaihtotasetta vajaalla 300 miljoonalla eurolla. Tämä summa vastaa noin neljännestä tämänhetkisestä autoveron tuotosta.

Suomi tarvitsee kasvua sekä uudenlaista, puhtaita teknologioita ja liiketoimintaa edistävää elinkeino- ja energiapolitiikkaa. Sitran Gaia Consultingilla teettämän uraauurtavan selvityksen Energiasektorin cleantech-teknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet mukaan Suomen kansantalouden kannalta merkittävin vaikutus olisi fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla ja bioenergiaratkaisuilla. Samalla siirtymä biopolttoaineisiin loisi uusia työpaikkoja etenkin jalostusketjuissa.

Sitran johtajan, Mari Pantsarin mukaan vahvemmat kotimarkkinat uusiutuvissa polttoaineissa nostavat sekä kotimaisuusastetta että parantavat vientimahdollisuuksia. Kansainvälisellä tasolla energiasektorin cleantech-markkinat tarjoavat suuria kasvumahdollisuuksia, mutta niiden saavuttamiseksi Suomella alkaa hänen mukaansa olla jo kiire.

Energiasektorin siirtyminen cleantech-ratkaisuihin heijastuisi myönteisesti muun muassa seuraavasti:

  • Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla vaikuttaa merkittävimmin vaihtotaseeseen. Myös lämpöpumput ja korjausrakentaminen sekä tulevaisuudessa sähköautot vähentävät polttoaineiden tuontia merkittävästi.
  • Eniten työpaikkoja tuovat biopolttoaineiden ja bioenergian jalostusketjut, tuulivoiman huolto ja kunnossapito sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen lämpöpumpuilla ja korjausrakentamisella.
  • Päästöjen vähentämisen kannalta merkittävin ratkaisu on bioenergia, mutta isoja mahdollisuuksia on myös tuuli- ja aurinkosähkössä. Rakennuksissa erityisen vaikuttavia vaihtoehtoja ovat lämpöpumput ja liikenteessä sähköautot.

”Yksittäisiltä vaikutuksiltaan pieneltä tuntuvat ja usein helposti toteutettavat teknologiatkin voivat tuottaa isoja vaikutuksia, kun niitä otetaan käyttöön suuria määriä. Hyvä esimerkki tästä ovat lämpöpumput”, toteaa selvitystyötä ohjannut johtava asiantuntija Jaana Pelkonen Sitrasta.

 

Lue koko juttu Sitran sivuilta >>

Jaa tämä / Share this: