Rahoitus | CEE

CEE:ltä potkua cleantech-innovaatioiden kaupallistamiseen

artikkelikuva1

Centre for Environment and Energy (CEE) on 2012 Oulun innovaatioallianssiin (OIA) perustettu ja organisatorisesti Oulun yliopistoon kuuluva innovaatiokeskittymä, jonka tehtävänä on luoda ympäristö- ja energia-alan sekä cleantechin innovaatioista liiketoimintaa. CEE luo ekoinnovaatioista ja vihreästä taloudesta Oululle uutta brändiä. CEE on ympäristöbisneksen sisäänheittäjä ja sillanrakentaja saattamalla osaajat yhteen ja uskomalla uusiin ideoihin. Uuden mahdollistaminen on oululaisen CEE:n tapa toimia ympäristö- ja energiabisneksessä.

CEE ja Oulun ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään elokuun alussa, jolloin ammattikorkeakoulun liiketalouden yliopettaja Sami Niemelä liittyy CEE:n asiantuntijajoukkoon. Järjestely integroi Oulun ammattikorkeakoulun yhä konkreettisemmin osaksi innovaatiokeskittymän käytännön toimintaa, mikä tarkoittaa esimerkiksi ammattikorkeakoulun vahvempaa osallisuutta CEE:n hanke- ja kehittämistoiminnassa.

Uudella yhteistyömallilla tavoitellaan erityisesti tehokasta cleantech-alan innovaatioiden kaupallistamista ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntämistä. Järjestelyn myötä erilaisissa kehittämis- ja innovaatiohankkeissa saadaan liiketoiminnallinen näkökulma mukaan yhä varhaisempaan vaiheeseen kehittämisprosessia. Samalla helpotetaan ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden muodostaman mahdollisuusvarannon hyödyntämistä cleantech-alan uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

CEE:llä työskentelyn lisäksi Niemelä jatkaa työtään Oulun korkeakoulujen Business Kitchen – yrittäjyysyhteisössä, mikä vahvistaa cleantech-sektorin innovaatioiden ja start-up yritysten näkyvyyttä osana Oulun seudun uutta kasvua. Samalla Business Kitchenin palvelutarjonnassa voidaan huomioida cleantech-alan erityistarpeet uuden yrittäjyyden ja liiketoiminnan synnyttämisessä.

Oulun ammattikorkeakoulun kannalta tiiviimpi yhteistyö tarjoaa näköalapaikan merkittävän kasvupotentiaalin toimialalle. Opetuksen kehittämisen ja opetusta tukevan kehittämistoiminnan kannalta on arvokasta, että ammattikorkeakoulu saa ensikäden tietoa uuden kasvualan erityispiirteistä ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Tiivistyvä yhteistyö tuo myös CEE:n laajan osaajaverkoston lähemmäksi ammattikorkeakouluyhteisössä syntyviä cleantech-innovaatioita.

Yhteistyön tiivistäminen häivyttää korkeakoulurajoja entisestään, mikä vastaa suoraviivaisesti korkeakouluille valtakunnallisesti esitettyyn haasteeseen. Jatkossa korkeakoulujen resurssien saumaton yhteiskäyttö tuo liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin ja kehittämisen yhä varhaisemmaksi ja luontevammaksi osaksi innovaatioprosesseja.

 

Lisätietoja:

Pekka Tervonen, johtaja, CEE, pekka.tervonen@oulu.fi, puh. 040 673 9519.

Jyrki Laitinen, vararehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, jyrki.laitinen@oamk.fi, puh. 0503441733

Jaa tämä / Share this: