Rahoitus | CEE

Metallinjalostusyritysten arvoverkko uusien innovaatioiden lähteenä Pohjois-Suomessa

Uudenlaisen metallinjalostukseen keskittyvän ja innovaatiolähtöisen yhteistyön muodostuminen on käynnistynyt vauhdikkaasti Pohjois-Suomen pk –yritysten ja Oulun Yliopiston välisessä SME-MET (pk –yritysten yhteistyötoiminta metallurgiselle sektorille) IMCEE -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään yhtäaikaisesti useaa tuotetta, ja oleellista on oppia toisilta yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta innovaatioiden nopeamman kaupallistumisen takaamiseksi. Tuotekehitys nopeutuu, kun muut pystyvät auttamaan innovaation kehittämisessä, ja parhaassa tapauksessa on toisen innovaatio päätymässä toisen toimijan uuden tuotteen osaksi. Tällaisille onnistumiselle luo hyvän pohjan mittalaiteosaaminen, jota on paljon Oulun seudulla. Hanke on Tekesin ja yritysten rahoittaman yhteishanke, jota tukee myös Fimecc Oy (joka on yhteistyön ekosysteemien luoja koko Suomen mittakaavassa toimialalla) ja Oulun kaupunki omilla panoksillaan. Innovaatiot kehitetään mittaus- ja ympäristötekniikan ja teollisuuden robotiikan alojen pk-yrityksissä. Kokonaisuus myös pitää selvänä fokuksena kaupallistamisen tarkasteluja ja tässäkin Oulun yliopiston osaamista hyödynnetään vahvasti.sme-metkuvio

Päätavoitteena hankkeessa on yritysten yhteistyön lisääminen ja verkostojen laajentaminen ulkomaille. Tässä kotimaisten asiakkaiden globaalisuus ja jo olemassa olevat verkostot eri toimijoilla ovat merkittävässä roolissa. Lisäksi yhteistyötä lisätään EU:n rahoittamiin hankkeisiin osallistumisen kautta. Tämä on tärkeä väylä päästä asiakkaiden kanssa yhteiskehittämishankkeisiin ja tarpeisiin kiinni. Tässä tutkimuslaitosten osaaminen on erittäin tärkeää, koska kansainväliset verkostot ovat jo valmiina alan vahvojen tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyön avulla voidaan Oulusta tarjota metallurgisen teollisuuden tarpeisiin uusia ja innovatiivisia mittaustekniikan sovelluksia, tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja niiden arvoketjuja.

Yliopistolla hanketta koordinoi CEE (Centre for Environment and Energy) ja IMCEE -hanke on saanut Tekesiltä merkittävän panoksen vähän vajaan miljoonan euron rahoituksen muodostamiseksi yliopiston tekemään työhön. Hanke on jatkoa Euroopan aluekehitysrahalla tehtyä SME-MET Oulu -hankketta, jossa arvoverkon rakentaminen metallurgisen teollisuuden toimialalle aloitettiin. Pk-yritysten hankkeisiin, joissa ne yhteistyössä kehittävät omia erillisiä innovaatioitaan, myönsi Tekes osarahoitusta samanaikaisesti noin kahden miljoonan euron yritysbudjetteihin.

”SME-MET -hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä havaitut selvät synergiaedut ovat nyt konkretisoitumassa selvinä innovaatioina ja arvoketjut ovat entistä korkea-arvoisempien vientituotteiden valmistamiseen keskittyviä ja ensimmäiset tuotteet on jo kotimaisille pilottiasiakkaille myyty. IMCEE-hankkeella syvennetään yritysten välistä yhteistyötä, jossa yhteisillä projekteilla luodaan uusia ratkaisuja alalle ja lisätään yritysten kilpailukykyä”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Hannu Suopajärvi.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Centre for Environment and Energy -innovaatiokeskus ja sitä tukevat myös Business Oulu ja tutkimuspanoksellaan Oulun yliopisto. Mukana olevia yrityksiä ovat muun muassa Bet-Ker Oy, Oulu Water Alliance Oy, Blastman Robotics Oy. SR-Instruments Oy, Lumex Oy, Sapotech Oy ja SFTec Oy. Verkostoa voidaan Hannu Suopajärven mukaan laajentaa uusilla yrityksillä.

Jaa tämä / Share this: