Rahoitus | CEE

SMARCTIC loppuraportti sähköisessä muodossa

SMARCTIC – tiekartta Suomen arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle projektin loppuraportti on luettavissa sähköisessä muodossa alla olevasta linkistä:

SMARCTIC a roadmap to a smart Arctic specialisation

SMARCTIC projektissa on esitetty visio ja tiekartta Suomen arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Arktisilla alueilla on noin 4 miljoonaa asukasta ja alueen kansainvälinen vetovoima on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Taustalla ovat globaalimuutoksen ajurit kuten, ilmastonmuutos, energian kysyntä, öljyn/raaka-aineiden hinnat, matkailu, maailmanlaajuinen kuljetus, kaupungistuminen, maailman väestökasvu ja teknologioiden kehittyminen. Arktisille alueille ominaisia piirteitä ovat pitkät etäisyydet, syrjäinen sijainti, eristyneisyys, harva asutus ja vaikeat ilmasto-olosuhteet sekä kulttuurierot ja perinteiset elämäntavat. Jotta palvelut alueella voidaan säilyttää ja ihmisten elinolot sekä ympäristön monimuotoisuus turvata, pitää kilpailukyvyn kehittyä menestyksellisesti ja tuottavuuden oltava maailman kärkeä arktisilla alueilla.

Visiomme on kestävä ja älykäs taloudellinen toiminta, joka turvaa yhdyskuntien ja ympäristön hyvinvoinnin arktisella alueella pitkällä aikavälillä.

Projektissa laaditussa tiekartassa on tiekartassa on neljä tasoa, jotka kuvaavat globaaleja muutosajureita, arktisen alueen toimintaympäristöä, strategisia haasteita ja polkuja arktisen osaamisstrategian toteuttamiseen.

Keihäänkärkistrategia: Keskittyminen arktiseen meriteknologiaan ja meriliikenteeseen liittyvään osaamiseen
Kurkiaura-lähestymistapa: Laajempi osaamisstrategia, jossa kärkialan rinnalle nostetaan valitut vahvan arktisen osaamisen alat
Arktinen kokeilukulttuuri: Strategia, joka painottaa kokeilukulttuuria innovaatiopolitiikassa ja arktisen teknologian kehityksessä
Lumikinos-strategia: Arktiset liiketoimintamahdollisuudet jäävät realisoitumatta: Arktinen fokus ei  muodosta uskottavaa pohjaa toiminnalle ja arktista osaamista kehitetään osana muuta osaamista.

Arktisia liiketoimintamahdollisuuksia voidaan tunnistaa liittyen ihmisiin, jotka asuvat, työskentelevät ja vierailevat arktisilla alueilla. Sellaiset sovellukset kuin ”Winternet of Things”, omavalvonta mittalaitteita, NordLab ja eTerveys toisivat uusia ihmisiä kokeilemaan yritysten kehittämiä ratkaisuja. Tulevaisuuden energialiiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat todennäköisesti ICT-pohjaiseen älykkääseen sähköverkkoon sidotut palvelut. Metallurgiateollisuuden integrointi biotalouteen voisi tuoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia lisätä materiaali- ja energiatehokkutta.

Jaa tämä / Share this: