Rahoitus | CEE

Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde

24.9.2014 Oulun yliopiston tiedote

Oulun yliopisto on tuottanut Pohjois-Pohjanmaan liitolle kattavan taustaselvityksen biotalouoden mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa. Selvityksen mukaan metsäteollisuus, maatalous ja pohjoisen luonnonantimet ovat maakunnan eräitä biotalouden rakennuskiviä. ”Pohjoinen laatu” voisi olla merkittävä kaupallistettava brändi.

Biotaloutta analysoinut tutkimusraportti ”Pohjoisen biotalous – biotalouden näkökulmia ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa” julkaistiin 24.9.2014. Raportissa kartoitetaan alueen toimijat ja annetaan joukko suosituksia biotalouden edistämiselle.

”Biotalous voi oikein ja järkevästi rakennettuna olla eräs taloudellisen kasvun tulevista kulmakivistä myös Pohjois-Suomessa. Biotalous on oikein ymmärrettynä kestävän kehityksen mukaista. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja kuluttajille samalla, kun luonnonvaroja käytetään säästäen ja viisaasti”, toteaa selvitystyötä vetänyt tutkimusprofessori Pekka Leviäkangas tuotantotalouden yksiköstä.

Lue koko tiedote >>>

Jaa tämä / Share this: