Rahoitus | CEE

CEE Innovation grant

Ensimmäinen CEE innovaatioapuraha myönnetty dosentti Tapio Fabritiukselle

CEE:n ensimmäinen “CEE Innovation Grant” -apuraha oli myönnetty Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston tutkijalle dosentti Tapio Fabritiukselle. Rahoitus mahdollistaa vuoden mittaiseen tutkimushankkeen, jossa Optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratoriossa kehitetään Fabritiuksen johdolla aurinkokennoteknologiaa hajautetun sähköenergiatuotannon sovelluksiin.

Projektissa kehitettävä teknologia perustuu nesteprosessoitavien materiaalien kuten polymeerien ja erilaisten nanomateriaalisuspensioiden hyödyntämiseen aurinkokennojen valmistuksessa. Lähestymistapa mahdollistaa joustavien, keveiden ja edullisten aurinkokennojen valmistamisen ja avaa näin uudenlaisia mahdollisuuksia aurinkosähkön tuotannolle. Mielenkiintoisina sovelluskohteina kehitettäville aurinkokennoille ovat mm. rakenteisiin integroitavat kennot tai autonomisesti toimivat anturi- ja mittausjärjestelmät.

Projektin tavoitteena on kehittää ja valmistaa joustava, kevyt ja edullinen aurinkokennodemonstraattori ja osoittaa esitetyn konseptin toimivuus käytännössä. Samalla pyritään edistämään kehitettävän aurinkokennoteknologian kaupallistamista ja luomaan näin edellytyksiä uuden liiketoiminnan synnylle.

CEE (Centre for Environment and Energy) muodostaa Oulun innovaatioallianssin ympäristö- ja energia-alaa yhdistävän osaamiskeskittymän, joka yhdistää alan yritysosaamisen, alan huippututkimuksen ja rahoituskanavat T&K&I-hankkeisiin. CEE Innovation Grant –apurahan tarkoituksena oli kiihdyttää markkinalähtöistä tutkimusta kohti kaupallistamista.

Lisätietoja:
Centre for Environment and Energy
johtaja Pekka Tervonen
Oulun yliopisto, Thule-instituutti
Tel: 0294 48 7605
CEE Innovation grant:
Eva Pongrácz
Oulun yliopisto, Thule-instituutti
Tel: 0294 48 7417
Jaa tämä / Share this: