Vesialan tutkimusosaaminen

Oulun seudun tutkimusosaaminen

Vesivarat

  • Valuma-alueet, virtavedet, hydrauliikka, kiintoaineen kulkeutuminen, vesistökuormitus sekä vesistöjen kunnostus, veden kierto, jäätiköt ja niiden muutokset sekä merivirrat
  • Pohjavesi, pohjavesi-pintavesi vuorovaikutus, maankäytön ja ilmaston muutoksen vaikutus pohjaveteen, pohjavesitekniikka
  • Turvemaiden hydrologia ja käyttö
  • Vesiensuojeluratkaisujen kehittäminen, sorptiomatriaalit, hajakuormitus

Vesikemia

  • Materiaalin hajoamisen mallintaminen ja elektrokemiallinen valvonta prosessiympäristöissä
  • Veden puhdistuskemikaalien, piin, fosfaatin ja zirkoniumin vesikemia
  • Veden kemiallinen koostumus

Prosessiveden kierrot

Vesien ja jätevesien käsittely

  • Uudet veden ja jäteveden puhdistusratkaisut, jäteveden komponenttien hyödyntäminen, vesihuollon verkostot, vesiteknologioiden optimointi, jätevesien ja vesien käsittelyn mallinnus, mittaaminen sekä säätö- ja automaatiotekniikka

Vesirakentaminen sekä vesirakenteiden käyttöiän määrittäminen ja kunnon jatkuva seuranta

Takaisin

 

Jaa tämä / Share this: