Teollisuus 2026 ohjausryhmä

oia_logo3t2026mustapieni

 

Teollisuus 2026 -johtoryhmä

Jäsenet:

Edustus Henkilö
Oulun yliopisto Harri Haapasalo, pj
Yritys, Oulun energia Juhani Järvelä
Yritys, Oulun vesi Jouni Lähdemäki
Yritys, Oulun jätehuolto Markku Illikainen
Yritys, Stora Enso Jari Kärkkäinen
Yritys, SSAB Marko Mäkikyrö
(Yritys, Outokumpu Martti Sassi)
Yhdistys, AIC Veli-Matti Nopanen
VTT Heli Helaakoski, Erja Turunen
Oamk Jouni Kääriäinen
SYKE Raimo Ihme
LUKE Elina Virtanen
Osekk Vesa Pirilä
BusinessOulu Olli Löytynoja
Technopolis Jouko Uusitalo
Oulun yliopisto / T2026 Pekka Tervonen

Kokouksiin kutsutaan kaikki ohjausryhmän jäsenet. Jos jäsen ei pääse paikalle, organisaatio nimittää hänen tilalle varajäsenen.


3. kokous 19.1.2017

Teollisuus 2026 -johtoryhmän 3. kokous järjestettiin yhdistettynä kokouksena Kauppakamarin Teollisuusvaliokunnan ja Ympäristöjaoksen kanssa.

Paikka: Oulun yliopisto, CEE

Paikalla johtoryhmästä: Harri Haapasalo (Oulun yliopisto), Elina Virtanen (Luke), Raimo Ihme (SYKE), Vesa Pirilä (OSEKK), Jouko Uusitalo (Technopolis), Veli-Matti Nopanen (AIC), Pasi Keinänen (Olli Löytynojan sijainen, BusinessOulu), Raimo Suominen (Jari Kärkkäisen sijainen, Stora Enso), Simo Isokääntä (Harri Leppäsen sijainen, SSAB), Heli Helaakoski (VTT), Pekka Tervonen (Oulun yliopisto)

Muut: Matti Saren (Oulun yliopisto), Esa Pellikainen (Kauppakamari), Jaakko Ahlsten (BusinessOulu), Riitta Keiski (Oulun yliopisto), Juha Parviainen (Sito), Kirsi Haanpää (Pöyry), Kari Miettunen (Pölkky), Jukka Haapalainen (Eastman), Markku Laatikainen (Valtavalo), Harri Takanen (Scanfil), Veli-Matti Riikola (Valio), Jari Partanen (Bittium), Janne Anttila (Oulun yliopisto), Ritva Isomäki (PP-liitto)

Poissa: Juhani Järvelä (Oulun Energia), Jouni Lähdemäki (Oulun Vesi), Markku Illikainen (Oulun Jätehuolto), Jari Kärkkäinen (Stora Enso), Harri Leppänen (SSAB), Martti Sassi (Outokumpu), Jouni Kääriäinen (Oamk), Olli Löytynoja (BusinessOulu)

Yhteenvetoa:

Tilaisuudessa saatiin laajalla rintamalla kommentteja innovaatioallianssin toiminnan kehittämiseksi yritysten näkökulmasta. Yrityksillä oli selkeä sanoma, että sellaiset hankkeet, joihin he pystyvät menemään liiketoiminta edellä ovat haluttuja ja niihin on myös valmius satsata. Parhaassa tapauksessa hankkeiden tuloksina syntyisi uusia tuotteita, jotka olisivat ilman jatkojalostusta valmiina markkinoille. Tosin myös EU-raha nähtiin houkuttelevana. Yhtenä vaihtoehtoja tuotiin esille Tekesin rinnakkaishankkeet, joissa tutkimuksilla ja yrityksillä on omat hankkeensa rinnakkain. Tällaisissa hankkeissa n. 4-5 yritystä samoin intressein hakee rahoitusta ratkaisemaan laajempaa yhteistä ongelmaa, jota tutkimus voi tarpeen mukaan tukea.

Sivutuotteista puhuttaessa sanoma oli, että yliopiston tulisi nostaa rimaa niiden kehittämisessä. Yleensä sivutuotteet ovat alhaisen arvon tuotteita, joiden myyntihinta on pieni. Esimerkiksi poltettavaksi menevät sivutuotteet kilpailevat todella halpojen tuotteiden kuten kivihiilen ja öljyn kanssa. Viesti olikin, että sivutuotteiden kehittämisessä tulisi nostaa vaatimustasoa ja tähdätä oikeasti korkea-arvoisempiin tuotteisiin. Jopa pieninä määrinä tällaiset korkean-arvolisän tuotteet voivat luoda uutta bisnestä esimerkiksi pienemmässä mittakaavassa. Yliopiston roolia tässä työssä korostettiin.

Kävimme läpi viime vuoden Teollisuus 2026-ekosysteemin ylösajoprosessin ja TKI-hankeportfolion sekä työnalla olevan uudet hankkeet. Innovaatioallianssin rooli nähtiin kuitenkin hieman epäselvänä. Useilla yrityksillä oli jo valmiit kontaktit tarpeellisiin tutkimuslaitoksiin ja yksikköihin ja niin sanotut mittatilaustyöt hoidettiin helposti olemassa olevien kontaktien kautta. Innovaatioallianssin rooli on enemmänkin toimia mahdollistajana suurempien ja haastavampien ongelmien ratkaisussa kuten uusien ekosysteemien rakentajana. Yksi OIA:n verkostojohtajien rooli on myös toimia ikkunana osaamisverkostoon, mikäli sopivaa kontaktia ei ole tiedossa valmiiksi.

Keskustelussa havaittiin muutamia haasteita yritysten saamiseksi mukaan yhteiskehittämiseen. Tiedon suojaaminen nähtiin tärkeäksi, sillä kaikkea tietoa ei voi jakaa avoimesti muille. Tähän tarjottiin ratkaisuksi intiimimpiä sekä luottamuksellisia keskusteluja yritysten haasteista avoimen foorumin sijaan.

Avoimet innovaatiofoorumit nähtiin hyödyllisiksi, mikäli niiden teema oli oikeasti mielenkiintoinen ja tarpeellinen liiketoiminnan näkökulmasta. Avoimilla foorumeilla pystytään keskustelemaan alan yleisistä tarpeista, mutta ei tarkoista yksittäisen yrityksen haasteista.

Mukana olleet yritysedustajat olivat kuitenkin kautta linjan yksimielisiä siitä, että heitä saa lähestyä ja tuoda esiin uusia mahdollisuuksia. Kärsivällinen ja henkilökohtainen lähestymistapa nähtiin toimivaksi. Ainut tapa, miten yritykset voi saada mukaan innovaatioallianssin toimintaan, on jalkautua yrityksiin henkilökohtaisesti esimerkiksi luottamuksellisten yritysvierailujen kautta.

Action points:

 • Teollisuus 2026 –ekosysteemissä valmistellaan yhteistyössä keihäänkärkiin liittyviä hankkeita muun muassa virtuaalinen jakelualusta (VISIO), biomassojen arvoketjujen kehittäminen (Hyöbi) ja älykäs rakentaminen (Raksa) (Pekka Tervonen)
 • Tutkimusyhteistyökumppaneita ja yrityksiä tullaan kutsumaan yhteisiin innopajoihin muun muassa tuleva PPBio-yritystyöpaja (Pekka Tervonen, Ritva Isomäki)
 • Innovaatioallianssin työn jalkauttaminen yrityksiin esimerkiksi kahden keskiset palaverit PPBio-hankkeen puitteissa sekä erilaiset yritystilaisuudet liittyen ekosysteemin keihäänkärkiin (Pekka Tervonen, Ritva Isomäki)

Materiaalit:


2. kokous 7.6.2016

Paikka: Stora Enson Oulun paperitehdas

Paikalla: Harri Haapasalo (OY), Pekka Tervonen (CEE), Olli Löytynoja (BusinessOulu), Esko Ainasoja (Juhani Järvelän sijainen, Oulun Energia), Erja Turunen (VTT), Heli Helaakoski (VTT), Vesa Pirilä (Osekk), Janne Lämsä (BusinessOulu), Pekka Peltomäki (OY), Sami Niemelä (Oamk), Veli-Matti Nopanen (AIC), Jouni Kääriäinen (Oamk), Raimo Ihme (SYKE), Elina Virtanen (LUKE), Jouko Uusitalo (Technopolis), Esa Lantto (Jari Kärkkäisen sijainen, Stora Enso), Jaakko Sauvola (OY), Juha Heikkinen (Kari Ojalan sijainen, SSAB), Harri Tuomikoski (Raahen kaupunki), Kari Mäntyjärvi (Ville Isoherrasen sijainen, OEI) Janne Anttila (CEE), Juha Roininen (CEE)

Poissa: Jouni Lähdemäki (Oulun Vesi), Markku Illikainen (Oulun jätehuolto), Hannu Hautala (Outokumpu)

Yhteenvetoa:

Yhteinen tahtotila on selkeästi että tutkimuksen pitää perustua yritysten tarpeisiin. PK-yrityksien rooli kaupallistamisessa huomattava. Teollisuus 2026:n sisällä paljon erilaista tekemistä liittyen metalli- ja konepajasektoreille. Täytyy varmistaa, että asioita tehdään yhteisellä visiolla. OSEKK:n osallistaminen hankkeistuksiin paremmin, mikäli tarpeellista. HILLA-ohjelma hyvä mahdollisuus rahoitukselle, mikäli löytyy linkki ICT-alaan – mahdollisesti myös uusien hankeideoiden lähteenä T2026 suuntaan. Suomi ja Suomen kaupungit ovat liian pieniä ollakseen kuppikuntaisia. Henkisellä tasolla tapahduttava muutosta. Yhteistyö on suuri voimavara ja mahdollisuus parantaa kilpailukykyä.

Action points:

Eteenpäin vietävät aihiot/hankkeet ja vastuuhenkilöt:

 • Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla /Opasakan hyötykäyttö (Syksy, CEE, Pekka Tervonen)
 • EIP-hankkeet Hyöbi ja SILMA (Kesä, CEE, Pekka Tervonen)
 • Biotaloustrategian koordinaatiohanke (Kesä, CEE, Pekka Tervonen)
 • Metalliteollisuuden houkuttelevuus (Syksy, CEE, Pekka Tervonen)
 • SMACC toiminta ja Oulun ekosysteemi (VTT, Erja Turunen, BO, Olli Löytynoja)
 • HILLA:n kytkentä tehokkaammin OIA:han (Syksy, Pekka Tervonen, CEE)

Seuraava palaveri:

 • SYKE:n tiloissa syksyllä
 • Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin

Materiaalit:

Workshoppien tulokset:


1. kokous 22.3.2016

Paikka: Oulun yliopisto

Paikalla: Harri Haapasalo (OY), Pekka Tervonen (CEE), Olli Löytynoja (BusinessOulu), Heli Helakoski (VTT), Esko Ainasoja (Oulun Energia), Erja Turunen (VTT), Hannu Hautala (Outokumpu), Vesa Pirilä (Osekk), Jari Kärkkäinen (Stora Enso), Janne Anttila (CEE)

Poissa: Juhani Järvelä (Oulun Energia), Jouni Lähdemäki (Oulun Vesi), Markku Illikainen (Oulun jätehuolto), Kari Ojala (SSAB), Veli-Matti Nopanen (AIC), Jouni Kääriäinen (Oamk), Raimo Ihme (SYKE), Elina Virtanen (LUKE), Jouko Uusitalo (Technopolis)

Päätökset:

 • Kutsut kokouksiin lähetetään aina koko ohjausryhmälle
 • Viedään ”Pohjois-Suomen Kärpät” -rahoitusmalli eteenpäin, jossa kunnat rahoittaisivat toimintaa väkimääränsä mukaan suhteutettuna Oulun 95 000 € osuuteen

Action points:

 • Osallistujat tuovat ensi kerralla tarpeitaan tai hankeaihioita ohjausryhmän tarkasteltavaksi jatkotoimenpiteitä varten
 • Verkostonjohtaja tutkii onko potentiaalisia HILLA-ohjelmassa syntyneitä hankeaihioita, joita ei ole viety eteenpäin sen rahoituksen puitteissa
  • Asiaa selvitetty, eikä ainakaan vielä löytynyt sopivia aihioita. HILLA-ohjelmaa tullaan esittelemään seuraavalla kokouskerralla.

Seuraava palaveri:

 • Palaverien kokoontumispaikat periaatteella yritys-tutkimusyhteisö-yritys
 • Stora Enso lupautui alustavasti seuraavan kokouksen kokoontumispaikaksi
 • Seuraava palaveri ennen kesää toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa
 • Verkostonjohtaja kutsuu kokoon

Materiaalit:

T2026 esitys OIA:n johtoryhmälle >>

T2026 Toimintasuunnitelma >>

Taustaa OIA-sopimus>>

Teollisuus2026 kehittämissuunnitelma (64 sivua) >>


Jaa tämä / Share this: