Mittaustekniikka-alan tutkimusosaaminen

Oulun seudun tutkimusosaaminen

Mittaustekniikka:

 • Komponenttien valmistus (antureiden kehitys) ja luotettavuustestaus
 • Painettu älykkyys, painetut elektroniikkakomponentit
 • Printattavat sensorit, selektiiviset sensorit, nanorakenteiset sensorit ja biosensorit
 • RF-mittausratkaisut komponenttien, piirien ja moduulien kehittämisestä alijärjestelmiin ja järjestelmiin
 • Hajautettu mittaus, liikkuvat mittausjärjestelmät, langattomat mittausjärjestelmät
 • Konenäkö ja kuvantavat mittaustekniikat
 • Kvantti- ja suprajohtavat mittarit
 • Mittaustiedon käsittely (mallinnus, simulointi)

Mittaustekniikan sovellusalat mm:

 • Edistynyt valvonta sekä olosuhteiden monitorointi ja mallinnus
 • Teollisuuden sivutuotteiden laatuselvitykset
 • Konediagnostiikka ja etädiagnostiikka
 • Rakennuksien energiatehokkuuteen liittyvät langattomat mittaustekniikat
 • VOC-komponenttien ja auton pakokaasukomponenttien pitoisuuksien mittaus
 • Vedenpuhdistuksen säätö ja optimointi epäsuorien mittausten ja älykkäiden dynaamisten mallien avulla
 • Veden ja kaasujen alkuaine- ja yhdistepitoisuuksien ja elektronirakenteen tutkimukset, elektroni- ja ionispektroskopia
 • Valaistusteknologiat

Takaisin

 

Jaa tämä / Share this: