Yhteistyöllä menestystä kiertotaloudesta 15.3.2016

kuvaylaa

Tiedätkö millaisia mahdollisuuksia kiertotalous tuo yrityksesi toimintaan? Haluatko olla mukana luomassa uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta? Miten asiakasnäkökulma tulisi huomioida maksimaalisen arvon tuottamiseksi?

 

Jatkotoimenpiteet työpajan pohjalta ovat:

1. Perustetaan Solvedin alustalle projektit niistä 4 aihiosta, jotka jo syntyivät ja linkitetään niihin kiinnostuksensa osoittaneet sekä työpajan järjestäjät. Aihiot olivat (ja myös aiheen pääfasilitaattori) 1) Living as a Service — Pirjo Koskiniemi, 2) Rengasteollisuuden kiertotalousmalli – Heikki Ojaniemi, 3) Kiertotalouden kulutustuotteiden tuoteportfolion hallinta –  Pekka Huhtala, Xheads ja 4) Ravinteiden kierrätys — Katri Päivärinta

2. Pidetään FISS-osuuden jatkotyöstö ensi keskiviikkona yliopistolla klo 8.15 Telluksessa? Paikalle tulee työpajojen vetäjät ja tarkoitus on tehdä yhteenveto FISS-lomakkeista ja toimittaa niistä palautetta työryhmien osallistujille sekä perustaa tarvittavat jatkotyöstöprojektit Solved-alustalle.

3. Tähdätään aihioiden jatkotyöstämisellä lyhyellä tähtäyksellä hankkeisiin, jotka voidaan viedä Tekesin tutkimuslaitosvetoiseen Team Finland Challenge hakuun sekä Pohjois-Pohjanmaan Liiton FISS-EAKR-hankkeeseen sekä pidemmällä tähtäyksellä muihinkin rahoitushakuihin.

 

Materiaalit:

Ennakkokysymykset_kiertotalous_oulu_20160315

Anne_Raudaskoski_Oulu_puheenvuoro_työpaja 15032016

Jani_Isokääntä_SFTecOy_kiertotalous_työpaja_15 3 2016

Tuomo_Pesola_Yhteistyöllä menestystä kiertotaloudesta

TanskanenOulunYliopisto 15032016

Sakari_Kiviniemi_Rakeistus Oy – CEE-esitys – 15 3 2016

Kiertotalous Oulu-työpaja Päivärinta

Janne_Hietaniemi_Solved-Kiertotaloustyopaja-Oulu-160315

 

Kalevan artikkeli kiertotaloudesta:

Kiertotaloudesta syntyy parempaa bisnestä kaikille 9.3

 

Sirpa Pietikäinen – Kiertotalouskatsaus:

https://www.youtube.com/watch?v=Zw82vhxcoMY&feature=em-upload_owner

 

EU:n kiertotalouspaketti:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

 

Relooping Fashion –hanke:

http://reloopingfashion.org/

 

Teollisten symbioosien edistämisen toimintamalli – FISS

Kansallisen toimintamallin (FISS = Finnish Industrial Symbiosis System) tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Teollisten symbioosien edistäminen tapahtuu aluetasolla, jossa valitut alueelliset organisaatiot hoitavat käytännössä edistämistyön (ks. alla oleva kuva). Toimintaa koordinoi kansallisella tasolla Motiva. Oulun alueella FISS-toimintaa koordinoivat yhteistyössä Oamk, Oulun yliopisto/Centre for Environment and Energy (CEE), BusinessOulu sekä Oulun Jätehuolto Oy

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Oamk, Oulun yliopisto/CEE, BusinessOulu, Oulun Jätehuolto Oy, Solved ja Ethica.
o Juha Roininen, Oulun yliopisto/CEE, juha.roininen@oulu.fi, 040 848 1664
o Ritva Imppola, Oamk, ritva.imppola@oamk.fi, 050 572 2404
o Katri Päivärinta, Oulun Jätehuolto Oy, katri.paivarinta@oulunjatehuolto.fi, 044 703 3953

Lisätietoja FISS-toimintamallista ja teollisista symbiooseista:
http://teollisetsymbioosit.fi/
http://www.motiva.fi/toimialueet/teolliset_symbioosit

 

logoja

Jaa tämä / Share this: