Rahoitus | CEE

SFTec mahdollistamassa biotalouden nousua

ModHeat-materiaalinkuivain SFTecin ModHeat-kuivain.

Oululainen SFTec Oy on kehittänyt innovatiivisen ModHeat – teollisuuskuivaimen, joka voitti MPIDEA- kilpailun toukokuun lopussa. Kovatasoisessa kilpailussa haettiin ideaa, jolla on parhaat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa ja luoda uusia työpaikkoja. Kävimme kilpailun voiton innoittamana haastattelemassa SFTecin innovaatiojohtaja Juha Roinista, joka on tuttu näky CEE:n toimistolta usean vuoden ajalta.

”Hyvää ja halpaa ei löytynyt”

SFTecin ModHeat-kuivain kehitettiin vastaamaan teollisuuden tarpeisiin, joihin ei ollut ratkaisua vielä vuonna 2013, jolloin yritys perustettiin. Aiemmat ratkaisut olivat joko liian suuria ja kalliita ja pienemmät eivät olleet tarpeeksi tehokkaita. ModHeat on kapasiteetiltaan helposti muunneltava ja sillä voi kuivata biomateriaaleja, joiden tehokas kuivaaminen perinteisin keinoin oli hyvinkin haasteellista. Innovaatio kykenee käyttämään hyväkseen teollisuuden hukkalämpöä, jota ei vielä valjasteta hyötykäyttöön riittävän tehokkaasti. Tämän lisäksi kuivain on liikuteltava, joten materiaalia voidaan kuivata siellä missä se on taloudellisesti ja ekologisesti kaikista järkevintä.

”Ydin on se että ModHeatilla pystytään skaalautuvasti kuivaamaan monia materiaaleja”

Kannattavan ModHeatista tekee sen, että sillä voidaan käsitellä useita eri materiaaleja aina lietteestä puuhakkeeseen, joka mahdollistaa sen että potentiaalisia asiakkaita on useammalta eri teollisuuden toimialalta. Monissa vanhemmissa kuivaimissa on ollut ongelmana, että niitä on ollut vaikea muokata tarpeen mukaan. Tämä on johtanut siihen, että kuivaimille ei ole ollut riittävästi kysyntää kannattavaan kehittämiseen ja valmistukseen.

”Monet materiaalit jäävät käyttämättä, koska niitä ei ole saatu kannattavaksi”

Roininen muistuttaa, että loppupeleissä hinta on monesti se kaikista tärkein tekijä. Yksinkertaisesti: mikäli innovaatiosta saatavat tulot ovat pienemmät kuin menot, ei toiminta ole kannattavaa. Skaalautuvuuden lisäksi SFTecille tärkeää oli saada laskettua hinta tarpeeksi matalalle tasolle. Tämä mahdollistaa monien sellaisten materiaalien hyötykäytön mitkä ovat aiemmin olleet kannattamattomia jalostaa eteenpäin. Tämä otettiin huomioon myös MPIDEA-kilpailussa, jossa haettiin ideaa, jolla on parhaat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa ja luoda uusia työpaikkoja. Juuri tämä on ideana SFTecin ModHeat-kuivaimessa; kyseessä on Roinisen sanoin ”Mahdollistava teknologia”.

Juha oma kuva
SFTecin innovaatiojohtaja Juha Roininen.

 

Ei haeta kustannustehokkuutta massatuotannosta

Voiton MPIDEA-kilpailusta tuonut idea perustuu omakotitalon öljykattiloiden korvaamiseen pellettikäyttöisillä. SFTecin ModHeat-kuivain mahdollistaa puuhakkeen kuivaamisen lähellä sen käyttökohdetta; tässä tapauksessa syrjäisillä pienpaikkakunnilla. Tarkoituksena ei ole siis perustaa yhtä massatuotantolaitosta, jossa tuotetaan kaikki tarvittavat pelletit, vaan useita pienempiä kuivaus- ja pelletointipisteitä. Tällaisessa ratkaisussa on etuna pientuotannon ketteryys ja palvelualttius sekä matalat logistiikkakustannukset lyhyiden välimatkojen ansiosta. Yksittäisessä kotitaloudessa idea konkretisoituisi siten, että polttoainetta ei tarvitsisi varastoida paljoa kerralla, vaan pellettivarastoa seurattaisiin etänä IoT-käyttöalustan avulla. Pellettivaraston laskiessa tietyn rajan alle, täydennystä tuotaisiin paikallisesta suuremmasta pellettivarastosta. Kesäisin kotitalouden varastoa täydennettäisiin pari kertaa kuukaudessa ja talven kylmimpinä aikoina, lämmöntarpeen ollessa suurimpana, muutaman kerran viikossa. Yksittäiselle käyttäjälle vaihdos ei toisi ylimääräistä vaivaa ja takaisinmaksuaika liikeidealle on lyhyt.

Tulevaisuus vaikuttaa valoisalta

Toistaiseksi SFTecin toiminta on pyörinyt testikampanjoiden ja hankesopimuksien avulla, mutta tähtäimessä on laitemyynnin aloittaminen jo varsin pian. Näillä näkyminen SFTec aikoo keskittyä kotimaan markkinoihin, mutta ulkomaillekin olisi mahdollista suuntautua hyvinkin ketterästi, mikäli sopivia mahdollisuuksia ilmenee. Tähän mennessä ulkomailta on tullut muutamia yhteydenottoja ja testikuivauksiakin on tehty. SFTec olisi valmis laajempaankin yhteistyöhön ulkomaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tämä vaatii kuitenkin sopivia kansainvälisiä rahoitushakuja sekä yhteistyöprojekteja.

”Asiakasta kuunnellen, asiakkaan toiveita ja ideoita kunnioittaen asia lähtee menemään”

Orastavia yrittäjiä Roininen kehottaa olemaan mahdollisimmat paljon tekemisissä asiakkaiden kanssa toimialasta riippumatta; asiakkaat ovat lopulta ne jotka ostavat tuotteen tai palvelun. Roinisen mukaan alussa kannattaa pitää korvat ja silmät auki uusien ideoiden ja kehityssuuntien vuoksi ja alkaa yhdessä asiakkaiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa työstämään useita eri ideoita ja visioimaan kuinka pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja mistä saadaan ensimmäiset referenssit. Roinisen mielestä alussa kannattaa olla reilusti ideoita ja karsia niitä hiljalleen pienemmäksi joukoksi. Pelkästään yhtä ideaa työstettäessä on vaarana, että sopivia yhteistyökumppaneita ei löydy ja toiminta jää pyörimään paikalleen.

 

SFTecin apuna innovoimassa on ollut asiakkaiden lisäksi tutkimuslaitoksia. SFTec on CEE:n spin-off yritys ja ideaa teollisuuskuivaimesta kypsytettiin Oulun yliopiston seinien sisällä ennen kuin sitä lähdettiin tuotteistamaan. Yliopiston lisäksi mukana kehitystyössä on ollut Luonnonvarakeskus Luke. Rahoituskeskuksista Roininen nostaa ylös Tekesin, joka on ollut mahdollistamassa toimintaa alusta saakka. MPIDEA-kilpailun voitosta ja useasta yhteistyösopimuksesta huolimatta kehitystyö ei suinkaan ole vielä päättynyt, vaan uusia ideoita ja kehitysmahdollisuuksia käydään edelleen aktiivisesti läpi.

Jaa tämä / Share this: