Rahoitus | CEE

T&E analysoi diesel-autojen aiheuttamia ilmansaasteita uudessa raportissa

Transport & Environment -järjestön keräämä data osoittaa, että kaikki suuret autoyhtiöt valmistavat diesel-autoja, jotka ylittävät EU:n asettamat ilmansaasterajoitukset. EU:n alueella ajettavien diesel-autojen todettiin tuottavan keskimäärin viisi kertaa enemmän päästöjä kuin olisi sallittu. Audin valmistama diesel-auto tuotti päästöjä jopa 22 kertaa enemmän.

T&E:n raportin mukaan autoyhtiöt voivat helposti käyttää hyväkseen Euroopan vanhentuneen testausmenetelmän porsaanreikiä. Tämän vuoksi yhtiöiden on mahdollista käyttää Euroopan alueella halpoja ja tehottomia pakokaasujen käsittelyjärjestelmiä, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa testit ovat tiukempia. Euroopassa päästöjen määrää mitataan laboratoriossa, mikä ei kuitenkaan vastaa todenmukaisia ajo-olosuhteita. Euro 6 -asetuksen mukaan autot tulisi testata normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta testaukseen käytettävä menetelmä on vielä puutteellinen.

Ajoneuvojen, varsinkin diesel-autojen, tuottamat pakokaasut ovat tehneet ilmasta vaarallista hengittää suuressa osassa Eurooppaa. Ilmansaasteet aiheuttavat puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa joka vuosi. Vaikka autojen käyttämästä polttoaineesta on poistettu lyijy ja hiilimonoksidipäästöjä on vähennetty, myrkyllisiksi yhdisteiksi ilmassa muuntuva typpioksidi on yhä ongelma diesel-autoissa. Kehittämällä todellisuutta vastaava testausjärjestelmä, tiukentamalla testaukseen liittyvää lainsäädäntöä ja nostamalla diesel-veroa olisi mahdollista vähentää päästöjä huomattavasti ja säästää terveydenhuollossa vuosittain jopa biljoona euroa.

Lue koko T&E:n raportti>>

Jaa tämä / Share this: