Rahoitus | CEE

Selvitys: Pohjois-suomalaiset Cleantech-yritykset kovassa kasvussa

oulucleantech

Cleantech-ala on kovassa nosteessa varsinkin Oulun yliopiston vaikutusalueella, joka kattaa noin puoli Suomea. CEE on tehnyt pienimuotoisen selvityksen tämän alueen cleantech-yritysten liikevaihdon kasvusta viime vuosina. Tulokset näyttävät vihreää valoa puhtaammalle tulevaisuudelle – kasvunopeus on toimialojen kärkitasoa. Selvitys on tehty ottamalla yritystietokannastamme pääpaikkaansa Pohjois-Suomessa pitäviä yrityksiä, joiden pääpaino tai merkittävä osa liikevaihdosta on cleantechiä. Nopeasti tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin 37 yrityksen liikevaihdon kehitystä vuodesta 2011 vuoteen 2014 saakka. Tiedon pohjalta pystyimme muodostamaan sekä yksittäisten yritysten, että koko alueen yritysten liikevaihdon kasvun luvut. Katsauksessa on mukana vain pieniä- ja keskisuuria yrityksiä.

Selvitys ja sen tulokset eivät ole tilastollisesti päteviä, vaan pikemminkin suuntaa-antava katsaus alueen cleantech-sektorin tilasta ja kehityksestä. Tuloksista on huomattavissa voimakasta kasvua, jotka vertautuvat hyvin aiemmin tehtyihin laajempiin tutkimuksiin cleantechiin liittyen. Vuosien 2011 ja 2014 välillä yritysten kokonaisliikevaihto on noussut noin 57 %. Tilikausien 2013–2014 välillä sen sijaan kasvua on ollut noin 21 %. Alan liikevaihto on kasvanut vuoden 2011 noin 87 miljoonasta eurosta vuoden 2014 noin 137 miljoonaan euroon. Nopeinta prosentuaalista kasvua on tapahtunut pienissä yrityksissä. Mahdollisia syitä tähän kasvuun ovat alaan kohdistuvat hyvät odotukset, suuri kysyntä maailmalla, strateginen keskittyminen ja kiinnostus sekä toimijoiden kehittynyt ammattimaisuus. Suurin vaikutus on tietenkin yksittäisten yrittäjien omalla tahtotilalla ja halulla kasvaa. Myös CEE:llä on ollut oma vaikutuksensa cleantech-alan kasvuun 8 uuden spin-off yrityksen sekä alan TKI-hankkeistuksen kautta.

cleantechkuva copy

Näiden tulosten nojalla on hyvä jatkaa cleantech-alan kehitystä. Lisäämällä yhteistyötä yritysten sekä tutkimuslaitosten välillä voidaan saada aikaan vieläkin suurempaa kasvua. Myös tässä työssä CEE tulee olemaan aktiivisesti mukana tulevina vuosina.

Jaa tämä / Share this: