Rahoitus | CEE

Kiertotaloutta voi vauhdittaa verotuksella

kiertotalous

Samaan aikaan kun Suomi kamppailee heikentyneen kilpailukyvyn ja junnaavan talouskasvun kanssa, kohtaa maailmaa ennennäkemätön kestävyyskriisi ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnonvarojen huvetessa. Yksi lupaavimmista ratkaisuista on kiertotalous. Alan maailmanmarkkinat ovat jo nyt yli 700 miljardia euroa vuodessa ja kasvavat lähes 10 prosenttia vuosittain. Kiertotalous on uusi talousmalli, jossa materiaalit säilyvät kierrossa ja uusiutuvilla luonnonvaroilla korvataan uusiutumattomia. Yhden jätteestä tulee toisen raaka-aine ja hukkaa ei juurikaan synny. Yhteensä kiertotalous voi tuoda suomalaisille yrityksille lisäarvoa 1,5–2,5 miljardia euroa vuodessa ja täysi potentiaali on vieläkin suurempi. Poliittiset puolueet ovat yhteen ääneen kuuluttaneet haluavansa tehdä Suomesta biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden suurvallan. Päävastuu kiertotalouden hyödyntämisessä on yrityksillä, mutta julkinen valta voi vauhdittaa kiertotalouden nousua muun muassa verouudistuksilla. Ekologisessa verouudistuksessa verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän: saastuttamista ja luonnonvarojen kulutusta. Vastaavasti verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän: työn tekemistä ja teettämistä.

Kiertotaloutta voidaan edistää monin verotuksellisin keinoin. Ympäristö- ja energiaverojen tasoa voidaan korottaa vaiheittain ja sitoa ne indeksiin. Ympäristölle haitallisia verotukia voidaan karsia ja käyttöön ottaa uusia veroja neitseellisten luonnonvarojen käytölle. Juomapakkausveron voi laajentaa uusiin pakkaustyyppeihin ja laivoilla myytäviin pakkauksiin ja kertakäyttöisille kasseille ja astioille voidaan asettaa kertakäyttövero. Kaatopaikkasijoittamisen ohella voisi verottaa tehotonta energian käyttöä. Lisäksi Suomella on vielä liki kokonaan hyödyntämättä arvonlisäveron mahdollisuudet kestävän talouden rakentamisessa. Kestäviä hyödykkeitä voisi siirtää alempiin ja ympäristölle kuormittavia hyödykkeitä vastaavasti ylempiin alv-kantoihin. Tulevaisuudessa tuotteen vero voisi jopa perustua sen elinkaarivaikutuksiin ympäristölle.

Ekonomistit pitävät yleisesti verotuksen painopisteen siirtämistä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen järkevänä. Ekologinen verouudistus kannustaa työhön ja hillitsee ympäristön kuormitusta. Jotkut veromuutokset voivat kuitenkin iskeä kohtuuttomasti pienituloisiin, osa taas voi uhata teollisuuden kilpailukykyä. Ekologinen verouudistus pitää tämän vuoksi toteuttaa suunnitelmallisesti ja perusteellisiin selvityksiin pohjautuen. Kiertotalous tarjoaa Suomen taloudelle huikeita mahdollisuuksia. Samalla voimme ratkoa maailmanlaajuista kestävyyskriisiä. Ekologisen verouudistuksen avulla voimme saada kiertotalouteen vauhtia. Tällöin sekä talous että ympäristö hyötyvät.

Alkuperäinen juttu: http://www.talouselama.fi/Tebatti/kysymykset/kiertotaloutta+voi+vauhdittaa+verotuksella/a2310874

Jaa tämä / Share this: