Rahoitus | CEE

Suomalaiset työpaikat Euroopan kärkeä innovatiivisuudessaan

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan suomalaiset työpaikat ovat kansainvälisessä vertailussa Euroopan huippuja monien työelämäkäytäntöjen osalta. Erityisesti innovointia tukevat toimintatavat ovat Suomen vahvuus. Työpaikoilla on hyvä ilmapiiri ja työntekijöillä mahdollisuus oppia, vaikuttaa työhönsä ja sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä.

Tiedot käyvät ilmi Työelämä 2020 -hankkeen kansainvälisestä selvityksestä, jossa tarkastellaan suomalaisten työpaikkojen laatua ja tuloksellisuutta suhteessa muihin Euroopan maihin.

Työministeri Lauri Ihalainen pitää tuloksia rohkaisevina ja varsinkin innovaatioiden merkitystä korostetaan.

– Työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa. On ilahduttavaa, että tulokset osoittavat näinkin voimakkaasti innovaation ja yhteistyön henkeä suomalaisessa työelämässä. Heikkouksia vähentämällä Suomi voi saavuttaa tavoitteemme Euroopan parhaana maana työelämän laatua mitattaessa, Ihalainen kommentoi.

Innovointia tuetaan Suomessa monella eri tavalla. Työpaikoilla seurataan uusia ideoita, organisaatiot kehittävät toimintaansa, itseohjautuva tiimityö on yleistä ja työpaikoilla tehdään paljon yhteistyötä tuotteiden ja palvelujen tuotannossa.

– Innovointiin kannustavat toimintatavat työpaikoilla ovat erittäin tärkeitä yritysten kilpailukyvyn kannalta. Olemme Tekesissä aktiivisesti mukana Työelämä 2020 -hankkeessa edistämässä uusia toimintatapoja ja yritysten uudistumista, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Koko tiedote TEM:n sivuilta >>

 

Jaa tämä / Share this: