Rahoitus | CEE

Biotalous nostettava vaalilupauksista käytäntöön

Eduskuntavaalit ovat ovella ja osa meistä on jo saattanut äänensäkin antaa ennakkoäänestyksen alettua. Metsäteollisuuden kannalta vaalien alla käyty keskustelu on ollut teemojen osalta pääosin positiivista. Puolueista riippumatta biotalous on noussut kärkeen puhuttaessa Suomen uudesta noususta, uusista työpaikoista tai kasvunaloista.

Biotaloudesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että sen toteutuminen ja uusien tuotteiden kehittäminen edellyttävät olemassa olevan teollisuuden menestystä. Uudet innovaatiot syntyvät siellä missä meillä on jo ennestään teollisuutta, infraa ja yrityksiä. Biotalous keskittyy myös tulevaisuudessa mitä suurimmassa määrin metsäbiomassan kestävään hyödyntämiseen ja sen jalostamiseen tuotteiksi. Tässä metsäteollisuuden osaaminen on jo historiankin saatossa omaa luokkaansa. Toivottavasti myös puolueet muistavat sen hallitusohjelmaa kirjoittaessaan.

Biotalous on mitä suurimmissa määrin yhteiskunnan läpileikkaava teema, joka vaatii päättäjiltä laaja-alaista tahtotilaa sen edistämiseksi niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Kun fossiilisille ja uusiutumattomille raaka-aineille haetaan korvaajia, erityisesti metsien kestävä käyttö ja puun saatavuuden parantaminen ovat avainasemassa. Pelkät kauniit puheet eivät kuitenkaan yksin auta. Hallitusohjelmassa tulee näkyä konkreettisia toimia, joilla hallitus sitoutuu viemään biotaloutta tavoitteellisesti eteenpäin.

Poliittisten päättäjien on sitouduttava huolehtimaan teollisuuden toimintaedellytyksistä ja varmistettava, ettei sille aseteta ylimääräisiä kustannuksia tulevan hallituskauden aikana. Tämän lisäksi vakaa ja ennakoitava päätöksenteko edesauttaa nykyisen teollisuuden menestystä ja luo sitä kautta pohjaa myös uusille innovaatioille.

Puuraaka-aineen tasainen saatavuus ja metsänomistamista aktivoivat toimet ovat elinehto uusille biotalouden investoinneille. Kuljetusten kannalta puolestaan on tärkeää, että perusväylänpidon korjausvelka kurotaan vihdoin umpeen ja turvataan näin raaka-aineen sujuva kulku metsästä tuotantolaitoksiin ja sieltä tuotteina asiakkaille.

Myös EU:ssa tapahtuu paljon tulevien vuosien aikana. Metsäteollisuuden ja biotalouden kannalta tärkeimpiä kysymyksiä tulevat olemaan puun hiilineutraalisuuden säilyttäminen ja päästökauppakauteen liittyvät uudet säännökset. Niissä meidän tulee olla yhtenä rintamana puolustamassa Suomen etua. Päästökauppakompensaation käyttöönotto kansallisesti olisi elintärkeää täällä toimiville yrityksille ja toivoisinkin, että tästä muodostuisi myös tulevien hallituspuolueiden yhteinen tahtotila.

Kuten tämäkin kirjoitus osoittaa, biotalouteen kuuluu usean eri sektorin kysymyksiä. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että uusi hallitus käynnistäisi poikkihallinnollisen biotalousohjelman, jotta kaikki keskeiset ministeriöt saataisiin kytkettyä mukaan yhteiseen ponnistukseen.

Näillä eväillä kohti vaaleja!

 

biotaloudesta vastaava edunvalvontapäällikkö
Metsäteollisuus ry

Alkuperäinen kirjoitus >>

Jaa tämä / Share this: