Rahoitus | CEE

CEE Innovation Grant – apurahalla toteutetun tutkimushankkeen tuloksia

CEE innovaatioapurahan avulla Optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratoriossa on kehitetty Tapio Fabritiuksen johdolla painokoneella valmistettavaa polymeeripohjaista aurinkokennoteknologiaa, joka mahdollistaa keveiden, joustavien ja edullisten aurinkokennojen valmistuksen hajautetun energiantuotannon sovelluksiin.

Tutkimushankkeen aikana kehitettiin ja optimointiin aurinkokennojen rakennetta ja valmistusprosessia. Kehitystyön tuloksena polymeeripohjaisesta aurinkokennoista saatava hyötysuhde oli parhaimmillaan 8.13 %, lähestyen näin perinteisten kaupallisten aurinkokennojen hyötysuhdetta. Lisäksi hankkeessa toteutettiin tarramainen aurinkokenno (kokonaispinta-ala 50 cm2) joustavalle alustalle demonstroimaan teknologian tarjoamia uusia ominaisuuksia.

Polymeeripohjaiset aurinkokennot ovat tulevaisuuden teknologiaa, joka laajentaa aurinkokennojen käytettävyyttä erilaisiin sovelluksiin ja avaa näin uusia mahdollisuuksia uusiutuvan sähköenergian tuotantoon.

Jaa tämä / Share this: